Rajačka narodna škola zdravlja: BUDITE STRPLJIVI!

To je najteže, reći ćete. Ali, u ovoj zdravstvenoj krizi, pred trećim naletom korona virusa, to je najpotrebnije. Život se ubzava, pored ostalog i zbog svega onog što se događa u kovid krizi. Kovid 19 gazi sve pred sobom. Sve barijere je do sada porušio, a ono što bi stvarno pomoglo nemamo: lekove i vakcinu.

Svima je dosadilo pozivanje kovid adminsitracije i kovid stručnjaka na odgovornost pojedinaca, poštovanje antikovid mera, posebno nošenje maske, pretnje kaznama i kažnjavanje i dr. Progalsili su da je u toku 3. talas KOVID-19 epidemije. Kada je reč o tome koliko će sve ovo trajati, niko ne zna da kaže. Računajte da kada bude prošao poslednji slučaj oboljenja, moraćemo da sačekamo još 28 dana pa da kažemo završila se epidemija. U takvoj situaciji nisam čuo da je neko pomenuo da u svakoj, pa i ovakvoj životnoj krizi potrebno je imati – SRPLJENJE. Pozivaju nas i predlažu da naučimo da živimo sa KOVID 19. To znači da prihvatimo epidemiju kao stvarnost, da je prihvatimo i pomirimo se sa njenim postojanjem.

Danas, u porodičnom vaspitanju teško je verovati da se strpljenje uopšte izgovara. Posle ratova, sorošovska propaganda je ponudila – toleranciju kao izlaz iz društveno političke krize koja je nastala posle bombradovanja Srbije. Organizovane su stotine i hiljade radionica sa decom po školama i odraslima o toleranciji. Ali, da li je isto značenje reči strpljenje i tolerancija?

Tolerancija je pomirljiv odnos, dopuštanje, priznavanje nečega. Tolerisati znači prihvatati, dopuštati, miriti se s čim.

Strpljivost je osobina onog koji je strpljiv. Strpljiv je onaj koji je sposoban da dugo, istrajno, strpljivo radi na nečemu, na rešavanju nekog problema i promene stvarnosti na bolje.

Znači, kada je reč o strpljenju treba reći da je ono vrlina. To ne znači biti statičan i nezainteresovan, čekati neku bolju priliku da nešto učinite za sebe, nego radom na sebi i protiv KOVIDA 19 učinite ono što je najpotrebjnije da se ne zarazite i ne obolite. Ali treba u životnoj krizi kao što je ova, ne samo strpljivo se boriti protiv nje, nego i ne žuriti sa trošenjem novca, jer je on neophodno potreban u životnoj krizi. Kada je reč o radu, radite predano, strpljivo i na najbolji mogući način sve što lekari preporučuju u borbi protiv korona virusa. Kada je reč o učenju, učinite sve što je do vas da decu vaspitate da budu strpljiva i predano i strpljivo uče i usvajaju korisna znanja potrebna za život.

Eto, razmišljajte o strpljivosti i kovid krizi i pokušajte ako imate decu da im svojim primerom pokažete šta je strpljivost – vrlina i koliko se strpljivošću može doprineti pobedi nad KOVIDOM 19.

U Rajcu, 25. oktobra 2020. godine
Pripremio: dr Petar Paunović, učitelja zdravlja

FOTO: pexels/ilustracija

Leave a Reply

Your email address will not be published.