Politika privatnosti

Korišćenjem ovog web sajta, posetioci prihvataju Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posetioca i Za media d.o.o. Zaječar, koja je vlasnik ovog web sajta.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Za media d.o.o. i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera Za media d.o.o, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa sajta, bez prethodnog odobrenja Za media d.o.o.

Sadržaj sajta kao i svi delovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Za media d.o.o.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije, je u isključivom vlasništvu Za media d.o.o. ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Za media d.o.o.

Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja dostupnog na sajtu, smatra se povredom autoskog prava u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podleže mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.