Privredni sud u Zaječaru doneo oslobađajuću presudu Ziđinu za privredni prestup (VIDEO)

Privredni sud u Zaječaru doneo je oslobađajuću presudu “Srbija Ziđin Koper” iz Bora i odgovornom licu iz ove kompanije, za privredni prestup izvođenja rudarskih radova bez odobrenja Ministarstva rudarstva i energetike.

Sudija Privrednog suda Irena Kulić oslobađajuću presudu donela je na osnovu člana 2, stava 2, Zakona o privrednim prestupima gde se navodi da “nije privredni prestup ona povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja, iako sadrži obeležja privrednog prestupa određena propisom, predstavlja neznatnu društvenu štetnost zbog malog značaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posledica”.

U presudi se navodi da se okrivljeni „oslobađaju optužbe da su protivno odredbama čl. 101 st.1 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u vremenskom periodu od 1.1.2022. pa do 4.10.2022. godine, na teritoriji grada Bora, bez odobrene projektne dokumentacije izvodili rudarske radove na realizaciji projekta izgradnje postrojenja za tretman otpadnih rudničkih voda, bez rešenja nadležnog Ministarstva o odobrenju za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova, čime bi izvršili prestup iz čl. 181 st.1 t.5 i st.2 u vezi čl.101 st.1 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, jer delo za koje su optuženi nije privredni prestup“.

Optužni predlog koji je OJT u Zaječaru podiglo po prijavi RERI-ja, odnosio se na izgrađeno postrojenje za tretman otpadnih rudničkih voda iz rudnika Cerovo i Jama, koje radi već godinu dana, a izgrađeno je bez dozvole nadležnog ministarstva. Na glavnom pretresu održanom 28. marta 2023, odbrana kompanije “Srbija Ziđin Koper” je kao i u prethodnim slučajevima bila usmerena ka tome da je kompanija morala da pristupa hitnim radovima da spreči ekološku katastrofu izlivanja otpadnih voda u slivove okolnih vodotokova koje se preko Timoka ulivaju u Dunav.

Odbrana Ziđina je sudiji ovom prilikom predala i Rešenje o odobrenju za izvođenje rudarskih radova od 10. marta, a prijava radova je izvršena 24. marta, samo nekoliko dana pre glavnog pretresa!

Ljubica Vukčević, advokat RERI-ja nam je tada izjavila da ovde nije reč, kako se prikazuje, o ekološkom postrojenju, već o projektu za koji je morala da se radi procena uticaja na životnu sredinu:

Podsećamo, ova borska kompanija je tokom prošle godine četiri puta osuđena zbog kršenja Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, novčanim kaznama koje su bile ispod zakonskog minimuma, od 300 hiljada dinara do milion sto hiljada dinara.

Kontinuirano blago kažnjavanje Ziđina od strane Privrednog suda u Zaječaru, a ovoga puta i potpuno oslobađajuća presuda, svakako se ne može smatrati dobrom sudskom praksom već kao podrška i podsticanje višestrukog povratnika u kršenju zakona da sa takvom praksom i nastavi.

Udruženje „Za česme“
www.zacesme.rs

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost navedenih udruženja i nužno ne odražava stavove Evropske unije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *