Prijave za polaganje ispita kojima se stiče licenca profesionalnog upravnika do 27. januara (VIDEO)

U Regionalnoj privrednoj komori  u Zaječaru 6. februara počinje ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence za profesionalnog upravnika, kada će biti održan pismeni deo ispita.

Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 27. januar, a raspored polaganja usmenog dela ispita, koji će biti održan u Beogradu, za kandidate koji su položili pismeni deo, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na sajtu Privredne komore Srbije. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *