Dodela diploma na Fakultetu za menadžment u Zaječaru

Na svečanosti održanoj na Megatrend univerzitetu  uručene su diplome još jednoj generaciji studenata Fakulteta za menadžment u Zaječaru. Ove godine diplomiralo je 40 diplomaca I 4 master diplomaca koji su na ovom fakultetu stekli znanja u oblasti poslovne ekonomije, menadžmenta i biznisa. Prvu diplomu dekan Fakulteta prof. dr Dragan Mihajlović je uručio studentu generacije Mariji Didić. Svečanosti su još  prisustvovali gradonečelnik Zaječara Velimir Ognjenović kao I mnogobrojni profesori I direktori.Dekan Fakulteta prof. dr Dragan Mihajlović rekao je da je ovo izuzetan uspeh, kako za diplomce, tako i za Fakultet, ali je I dodao, da se ove godine povećao broj upisanih brucoša za 8%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *