Na Fakultetu za menadžment u Zaječaru održan IV Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima

Na Fakultetu za menadžment u Zaječaru održan je IV Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima na temu “Održivi razvoj  i zelena ekonomija u zemljama tranzicije – izazovi i perspektive”.

Uvažavajući činjenicu da se strateški resursi i dalje intenzivno iscrpljuju, a zagađenost životne sredine, sa svim negativnim posledicama, od lokalnih do planetarnih razmera se povećava, fokus ovog naučnog simpozijuma bio je na globalnim strategijama održivog razvoja i zelene ekonomije, sa posebnim akcentom na analizu stanja u ekonomijama u razvoju i tranziciji.

Na simpozijumu je prezentovano 40 naučno stručnih radova domaćih i stranih istraživača iz ove oblasti, a naučno stručni radovi su štampani u Zborniku radova sa simpozijuma.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.