Od Rudarsko-nadzorničke do moderno opremljene Tehničke škole – više od devet decenija stručnog obrazovanja u Knjaževcu (VIDEO)

Tehnička škola u Knjaževcu je danas po raznorodnom stručnom obrazovanju nespecifična škola jer obrazuje đake za zanimanja od arhitekture i građevine, mašinstva, preko tekstilstva i kožarstva do turizma i hotelijerstva. Ove školske godine Tehničku školu pohađa oko 360 učenika raspoređenih u 15 odeljenja. Broj đaka je u poslednje tri decenije opao gotovo za polovinu što je, na žalost, tendencija svih škola u Srbiji. U ovoj školi se trude da savremenom opremom i novim enetrijerom u učionicama, uz kvalitetan nastavni kadar, zadrže mlade u Knjaževcu i obrazuju na svojim trogodišnjim i četvorogodišnjim obrazovnim profilima.

ISTORIJAT

Sadašnja direktorka škole Ljiljana Žikić, priču o istoriji Tehničke škole počinje rečima da je glavna stara zgrada škole nekada bila na razglednicama Knjaževca.

“Ljudi su bili ponosni na nju jer je to bila Rudarsko-nadzornička škola, jedna od dve takve škole u staroj Jugoslaviji. To je bilo kasnih 30-ih godina prošlog veka i dan kada je osnovana ta škola, 6. jun 1931. godine, s obzirom da smo mi nasledili zgradu i stručno obrazovanje u Knjaževcu, taj datum proslavljamo kao dan škole, i ove godine smo proslavili 91. rođendan.”

Uz tradiciju dugu više od 90 godina, škola ima odgovornost da svojim učenicima pruži moderno i kvalitetno stručno obrazovanje i zato je i dalje posvećena unapređenju kvaliteta nastave i učenja, stručnom usavršavanju i razvijanju profesionalnih kompetencija nastavnika, kao i uređenju i opremanju škole savremenim nastavnim sredstvima. Tehnička škola je ozbiljan i odgovoran partner lokalne samouprave, resornog ministarstva i aktivni član zajednica škola svih svojih područja rada. Podstiče, neguje i unapređuje saradnju sa roditeljima, socijalnim partnerima, ustanovama obrazovanja i kulture, kao i drugim organizacijama i institucijama u Knjaževcu i Srbiji.
Za svoj uspešan obrazovno-vaspitni rad, škola je dobila pet opštinskih javnih priznanja: Majsku nagradu 2005. godine, Pohvalnicu SO Knjaževac 2013. godine, kao i Zahvalnice SO Knjaževac 2004, 2010. i 2014. godine.

Od Rudarsko-nadzorničke pa do Tehničke škole bilo je i promena imena i uvođenja novih područja rada, obrazovnih profila, tako da sada škola iako se zove Tehnička, ostala je po nečemu drugačija i jedinstvena. Ima 5 područja rada, verifikovana je za 28 obrazovnih profila, a ove školske godine ih je 8, od kojih su neka područja rada i obrazovni profili regionalnog karaktera, tako da građevinarstvo i geodezija mogu da se upišu samo u ovoj školi, tekstilstvo i kožarstvo takođe; arhitektonski i građevinski tehničar, rukovalac građevinskom mehanizacijom, a obućari ne samo da su retki na području naše Školske uprave, nego je jedna od dve škole u celoj Srbiji koja je upisala ovaj deficitarni obrazovni profil. Od 1972. godine je uvedeno mašinstvo i želeći da se stalno razvijaju, prvi su uveli tehničare za kompjutersko upravljanje CNC mašinom. Najmlađe područje rada – ekonomija i turizam, uvedeni su na zahtev roditelja i lokalne samouprave koja je to prepoznala kao svoje strateško opredeljenje. Noviji obrazovni profili su i turističko-hotelijerski tehničari i turistički tehničari; tako da je ovo netipična Tehnička škola s obzirom na zanimanja koja nudi i dečacima i devojčicama kroz treći i četvrti stepen obrazovanja.

MISIJA ZADRŽATI MLADE U KNJAŽEVCU
“Pre 30-ak godina škola je imala preko 600 učenika, sada je taj broj opao, pogotovu što ove školske godine imamo jedno odeljenje manje; škola sada ima oko 360 učenika raspoređenih u 15 odeljenja; broj đaka po odeljenju je 24 što nije malo. Ova generacija prvaka je sada za oko 80 učenika manja u odnosu na prošlogodišnju generaciju osmaka”, kaže direktorka Žikić.

Ipak, to nije karakteristično samo za Tehničku školu, sve škole u Srbiji danas se bore za svakog novog učenika.

“Mi se kroz kvalitet i kroz opremanje škole trudimo da decu zadržimo u gradu, lokalna samouprava zdušno u tome pomaže kroz opremanje škole i besplatan smeštaj za sve korisnike u Domu učenika srednjih škola, tako da ostaje nam da još više otvaramo školu, da đaci i roditelji vide kako su dobri uslovi školovanja kod nas i da na taj način uz saradnju sa privredom pokušamo da otkrijemo šta je to što bi mlade zadržalo u gradu.”

smart

Uslovi za predmetnu nastavu, praksu i nastavu fizičkog vaspitanja u ovoj školi su na zavidnom nivou. Osim finansiranja kroz redovni budžet škole i kroz projekte čiji je nosilac bila lokalna samouprava, dograđena je fiskulturna sala uz pomoć Ministarstva omladine i sporta i sredstava EU, sa oko 130 hiljada evra. Fiskulturna sala završena je 1998. godine, a decembra 2020. godine završena je izgradnja njene druge faze, odnosno izgradnja pratećih prostorija (svlačionice, tuš kabine i sanitarne prostorije).

“Dobili smo jednu učionicu sa novim računarima, tako da sada u školi imamo tri računarska kabineta, jednu računarsku laboratoriju, u svim učionicama imamo uslove za multimedijalnu nastavu i u biblioteci i u kožarskoj i u mašinskoj radionici. Nešto od toga smo obezbedili sami kroz projekte; od zamene prozora na staroj zgradi škole, koju je finansirala Kraljevina Norveška, preko opremanja kožarske radionice sa potpuno novim mašinama od Ambasade Češke, zatim smo opremili računarsku laboratoriju i 15 učionica nameštajem po konkursu Ministarstva omladine i sporta, nakon toga je usledio video nadzor i još nameštaja, tako da su sada sve učionice jedan prijatan ambijent za naše đake.”

USPESI NA TAKMIČENJIMA
Svim učenicima koji pokazuju interesovanja, pruža se podrška i omogućuje učešće na takmičenjima po predmetima, takmičenjima stručnih škola, takmičenjima i smotrama talenata i dr. Najveći uspesi su 1, 2. i 5. mesto na Republičkom takmičenju turističkih tehničara u poslednje tri godine. Izuzetan uspeh ostvaren je i na međunarodnom HIPPO takmičenju iz engleskog jezika (četvrto mesto u finalu HIPPO takmičenja) i Republičim smotrama talenata iz engleskog jezika (više trećih mesta). Tu je i 3. mesto na Književnoj olimpijadi, 2. mesto iz istorije u kategoriji stručnih škola, 2. i 3. mesto na Nacionalnoj ekološkoj olimpijadi i visoka mesta na republičkim sportskim takmičenjima (karate, stoni tenis, futsal…).
Poslednjih godina, zbog epidemiološke situacije, nije bilo takmičenja u područjima rada škole, ali se pamte 1, 2. i 3. mesta na Republičkim takmičenjima tekstilnih i kožarskih škola, 1. mesto na Republičkom takmičenju za zanimanja III stepena mašinske struke, prva tri mesta na Regionalnom i 3. mesto na Republičkom takmičenju mašinskih škola, 2. mesto iz matematike za ekonomiste…
Školski timovi bili su veoma uspešni i na takmičenjima učeničkih kompanija, na takmičenjima u rešavanju studija slučajeva (2. i 4. mesto), kao i na međunarodnim Sajmovima virtuelnih preduzeća (1. mesto u Budvi, TOP 10 u Celju).

PROJEKTI

Škola je bila aktivan učesnik značajnih nacionalnih i međunarodnih obrazovnih projekata (Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja, „Razvionica“), a od 2020. se u njoj sprovode projekti „Zajedno ka srednjoj školi“ i Projekat pilotiranja državne mature. Od maja 2022. u školi se realizuje projekat „Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška – Učimo svi zajedno“, koji zajednički sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Počevši od prekograničnog IPA projekta „Explore, discover and spread the word!“, 2015. godine, škola razvija i saradnju sa školama u inostranstvu. Međunarodni obrazovni Erazmus+ projekti omogućili su učenicima i nastavnicima škole da zakorače u svet obrazovanja izvan granica Srbije, ali da ga dovedu u Knjaževac i Tehničku školu. Projekat „The Da Vinci Code“ („Da Vinčijev kod“, KA229) imao je za cilj unapređenje nastave STEM predmeta, a u njemu, osim Tehničke škole, učestvovale su i škole iz Bugarske, Portugalije, Rumunije i Italije. Učenici i nastavnici putovali su u Italiju i Portugaliju, družili se i učili, a Tehnička škola je imala čast da bude domaćin završne mobilnosti projekta i da na najlepši način krajem maja i početkom juna 2022. godine dočeka učenike i nastavnike iz Rumunije, Bugarske, Italije i Portugalije. Prethodne godine je, u saradnji sa partnerskom školom iz Vidina, realizovan Erazmus+ projekat „Unapređenje kvaliteta praktične nastave u dualnom obrazovanju, bolja šansa za zaposlenje“/(“Improving the quality of practical instruction in dual education – better competencies for employment”), kroz mobilnost nastavnika turističke struke i praćenje rada kolega iz Bugarske.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI
Osim u nastavi, podrška učenicima pruža se i kroz brojne i raznovrsne vannastavne aktivnosti. Tranzicioni klub mesto je podrške učenicima u riziku od osipanja, a škola ima jedan od pet najboljih programa karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji. Učenici i nastavnici škole rado i redovno učestvuju u organizaciji raznovrsnih kulturno umetničkih i javnih manifestacija u školi i gradu, obeležavanju značajnih datuma, a povodom svakog Dana škole, počevši od 2005. godine, iz štampe izlazi školski list „IDEJA“, koji je na Republičkom takmičenju za najbolji srednjoškolski list osvojio 2. mesto. Škola organizuje i ekskurzije učenika (Republika Srpska, Mađarska), kao i stručne ekskurzije, posete sajmovima, fakultetima i preduzećima u okviru blok nastave.


Učenički parlament ima stalnu i nesebičnu podršku i realizovane brojne projekte iza sebe. Samo u protekle tri godine učenici škole imali su priliku da učestvuju u nekoliko značajnih projekata. Prekogranični IPA projekat „Region participacije mladih“ okupio je predstavnike Učeničkih parlamenata iz škola Srbije i Bugarske. „Security culture in the youth world“ realizovan je uz podršku OEBS-a i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (novembar 2020. – april 2021.). Cilj projekta bio je povećanje bezbednosti srednjoškolaca i njihovo direktno uključivanje u rešavanje problema vršnjačkog nasilja. Od aprila do maja 2021. godine, učenici škole bili su učesnici projekta „Različitosti nas ujedinjuju“. Projekat je imao za cilj da osnaži mlade u Republici Srbiji na teme povezane sa interkulturalnošću i kulturnom različitošću, kao i da poveća svest o pripadanju različitih kultura istom društvu. Od aprila do maja 2021. godine, učenici škole bili su učesnici projekta „Različitosti nas ujedinjuju“. Projekat je imao za cilj da osnaži mlade u Republici Srbiji na teme povezane sa interkulturalnošću i kulturnom različitošću, kao i da poveća svest o pripadanju različitih kultura istom društvu.

INVESTICIJE I PLANOVI
U poslednjih pet godina u školi su realizovane izuzetno značajne investicije, koje su unapredile uslove za izvođenje nastave. Postavljen je sportski pod u fiskulturnoj sali (2017.), kožarska radionica opremljena je savremenim mašinama i nameštajem (Ambasada Češke Republike, 2017.), formirana je specijalizovana računarska laboratorija, a u svim učionicama i biblioteci stvoreni uslovi za realizaciju multimedijalne nastave (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2018.). Decembra 2020. godine završena je izgradnja aneksa fiskulturne sale, u čijem su prizemlju prateće prostorije uz salu, a na spratu multifunkcionalna učionica. Projekat dogradnje sale je finansiran od strane Delegacije EU u Republici Srbiji, a donacija u visini od oko 125.000,00€ dobijena zahvaljujući saradnji opštine Knjaževac i Ministarstva omladine i sporta. U školi se realizuje preko 180 časova različitih računarskih predmeta, čiji je kvalitet iste godine unapređen opremanjem jednog od računarskih kabineta sa 15 novih računara.
Po konkursu za investicije Ministarstva prosvete, nauke i tehnloškog razvoja, 2020. godine je novim nameštajem i belim tablama opremljeno osam učionica i nastavnička kancelarija, a bezbednost učenika, zaposlenih i objekta škole unapređena je uvođenjem sistema video nadzora.
U toku 2022. godine, multifunkcijska učionica na spratu aneksa fiskulturne sale je opremljena je zahvaljujući projektu “Podrška lokalnom razvoju kroz nove usluge za nezaposlene mlade”, koji opština Knjaževac sprovodi u sklopu globalnog projekta “Migracije u funkciji održivog razvoja” koji podržava Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju SDC. U njoj su postavljene tri savremene CNC mašine za obradu metala i drveta, a obezbeđen je i potreban materijal i obuka nastavnika za korišćenje CNC mašina. Uz pomoć kompanija „Beba kids“ i Falc East d.o.o., u učionici su postavljene linije sa po 4 kožarske i 4 tekstilne šivaće mašine. Sredstvima projekta je jedna učionica opremljena novim klupama i stolicama, za teorijski deo obuke. Sada je to moderan trening centar za obuku odraslih za rad na CNC mašinama za obradu metala i drveta, ali i za obuku šivača za rad u tekstilnoj i kožarskoj industriji. Kroz obuku prve grupe šivača i teorijski deo obuke za rad na CNC mašinama Tehnička škola je zakoračila u svet obrazovanja odraslih, što je i bio jedan od dugogodišnjih planova škole.
Do kraja godine očekuje se završetak rekonstrukcije učeničkih toaleta, a planovi za naredne investicije usmereni su na pripremu projekta i obezbeđivanje sredstava za unapređenje energetske efikasnosti škole, kaže direktorka škole Ljiljana Žikić.
“Ono što nas očekuje sada jesu neki novi konkursi za donacije od strane Ministarstva prosvete i drugih ministarstava i donatora. Školi je trenutno prioritet projekat energetske efikasnosti gde bi radili rekonstrukciju naše kotlarnice, a zavisno od granta voleli bi da uradimo i zamenu krova, termoizolaciju i zamenu fasadne stolarije na novom delu zgrade.”
Plan i promocija upisa za narednu školsku godinu ozbiljno se pripremaju, kako bi se pomirila i zadovoljila interesovanja učenika, ali i potrebe lokalnih kompanija i privatnih preduzeća i tako smanjio odlazak učenika u srednje škole van opštine. Svakako treba istaći posebnu podršku koju upisu u knjaževačke srednje škole daje opština Knjaževac, a to je besplatan smeštaj, ishrana i briga vaspitača u Domu učenika srednjih škola u Knjaževcu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *