Crveni krst Srbije u akciji za pomoć stanovništvu Ukrajine

Crveni krst Srbije izražava duboku zabrinutost zbog izuzetno ozbiljnih humanitarnih posledica sukoba u Ukrajini koji je eskalirao. Crveni krst se zalaže da sve strane u sukobu poštuju Ženevske konvencije iz 1949. godine, dopunske protokole kao i ostale relevantne ugovore međunarodnog humanitarnog prava. Na taj način, obezbedili bi se sledeći prioriteti: zaštita života, humanitarna pomoć svima kojima je potrebna, zaštita civilnog stanovništva, posebno žena, dece i starijih, ranjenika, bolesnika i zatvorenika a ujedno i nesmetan i bezbedan pristup humanitarnim i zdravstvenim radnicima do ugroženog stanovništva.

Kao sastavni deo Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca – najveće globalne humanitarne mreže, Crveni krst Srbije je spreman da pruži podršku ljudima u nevolji i podrži humanitarni odgovor, na struktuiran i organizovan način.

Crveni krst Srbije je u stalnom smo kontaktu sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta koji zajedno sa ukrajinskim društvom Crvenog krsta konstantno realizuje humanitarne aktivnosti u ugroženim zajednicama i odgovaraju na humanitarne potrebe.

Humanitarne aktivnosti koje se sada realizuju su obezbeđenje pijaće vode, zdravstvene zaštite, artikala hrane i higijene, uspostavljanje porodičnih veza i psihosocijalna podrška.

U toku je i pokretanje stanovništva koje napušta prebivališta gde se odvijaju sukobi tražeći bezbedna mesta u Ukrajini i van nje. U tom smislu su organizacije Crvenog krsta u susednim državama organizovale prihvatne punktove na graničnim prelazima a aktivne su i u prihvatnim centrima.

Vaše donacije u novcu za pomoć ugroženom stanovništvu Ukrajine možete uplatiti na namenski račun Crvenog krsta Srbije:

Banka Intesa Beograd
Br. računa: 160-268606-37
Poziv na broj: 6043 355 0000 – Pomoć stanovništvu Ukrajine

Sva sredstva prikupljena na ovom računu biće upućena kao podrška Apelu za hitno delovanje Međunarodne federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca za stanovništvo ugroženo sukobom u Ukrajini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *