Novi digitalni kabinet u Tehničkoj školi u Knjaževcu (VIDEO)

Tehnička škola u Knjaževcu opremila je još jedan digitalni kabinet zahvaljujući donaciji računara lokalne samouprave. Namera je da osim kvalitetnije edukacije đaka, nova oprema bude korišćena i za dodatno obrazovanje i prekvalifikacije odraslih.

Leave a Reply

Your email address will not be published.