Preko 8 miliona dinara od Ministarstva kulture za projekte na području negotinske i kladovske opštine

Ministarstvo kulture objavilo je rešenja o dodeli sredstava u oblastima nepokretnog kulturnog nasleđa i arheološkog kulturnog nasleđa. Na konkursima su prošla ukupno 3 projekta Muzeja “Krajine” u Negotinu, ali i po jedan Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu i Arheološkog instituta u Beogradu koji se odnose na nasleđe u opštini Kladovo i Negotin.

Muzeju “Krajine” je odobren projekat vredan 750.000 dinara – Izrada projektne dokumentacije za konzervatorsko-restauratorske radove na arheološkom lokalitetu Glamija u Rtkovu, u opštini Kladovo.

Naredni projekat koji je odobrilo Ministarstvo kulture Muzeju “Krajine” je Arheološka iskopavanja lokaliteta Egeta kod Brze Palanke, a odobrena sredstva su 1.200.000 dinara.

Za knjigu Tetrarhijska rezidencija Maksimijana Daje Vrela Šarkamen, Muzej će dobiti 390.000 dinara.

Za arheološka istraživanja, promociju i prezentaciju Vrela Šarkamen kod Negotina odobreno je 800.000 dinara projektu Arheološkog instituta.

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš konkurisao je sa projektom konzervatorsko-restauratorskih  radova na kasnoantičkom utvrđenju lokaliteta Moravia Gei u Mihajlovcu, u opštini Negotin, za koji je odobreno 5.000.000 dinara.

Ukupno je odobreno za arheološke lokalitete u negotinskoj i kladovskoj opštini za koje je zadužen Muzeju “Krajine” u Negotinu 8.140.000 dinara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.