IN MEMORIAM: Hranislav Petrović (1937-2020)

U Zaječaru je juče preminuo Hranislav Petrović, profesor hemije i bivši direktor Tehničke škole u Zaječaru.

Rođen je 13. maja 1937. godine u Skoplju. Osnovnu i srednju školu završio je u Zaječaru, hemijski fakultet u Skoplju. Nakon završetka studija počeo je da radi u Medicinskoj školi u Zaječaru kao nastavnik hemije.

1978. godine bio je raspoređen za organizatora nastave RJ Zajedničkih osnova Centra usmernog obrazovanja AVNOJ, a od 1. oktobra 1979. godine bio je raspoređen na radno mesto pomoćnika direktora OOUR Zajednička osnova Centra usmernog obrazovanja “AVNOJ”. Na mestu pomoćnika direktora ostaje sve do 31. avgusta 1987. godine kada je odlukom matične komisije Tehničke škole “29. novembar” imenovan za direktora škole. Na mestu direktora Tehničke škole ostaje do 2001. godine. Do odlaska u penzuju 2002. godine obavljao je poslove pomoćnika direktora.

Iza sebe ostavio je suprugu Milanu i sina Vuka sa porodicom.

Hranislav Petrović biće sahranjen u ponedeljak, 27. aprila u 14 sati na starom groblju.

Zahvaljujući svemu što je učinio za našu školu, svoje učenike i kolege, Hranislav Petrović živeće svetao u našoj uspomeni, navodi u svojoj objavi kolektiv Tehničke škole u Zaječaru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.