Hočevar: Topla reč, blizina i ljubav moraju hraniti ljude

Hrišćanski vernici koji vreme računaju po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju 12. aprila Uskrs, najveći i najstariji hrišćanski praznik koji se slavi u spomen na Hristovo uskrsnuće, njegovu pobedu nad smrću i nad grehom.

Uskrs ima višestruki značaj, pored osnovnog – pobede nad smrću, on je i nada za život budućeg veka i osnova za ponovni Hristov dolazak kada će Sin Božji konačno uništiti Sotonu – izvor zla, greha i smrti.

Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar pozvao je u Uskršnjoj poslanici vernike da se, uoči jednog od najvećih hrišćanskih praznika, Hristovog stradanja i uskrsnuća, zamisle nad rečenicom iz Poslanice Jevrejima “Iako bijaše Sin, preko stradanja nauči se poslušnosti”(Jev 5, 8).
Hočevar je u poslanici naveo da se nad ovom rečenicom treba zamisliti posebno sada, u vreme pandemije Covid-19, koja je “zadala udarac čoveku na najosetljivije mesto”.

“Ova situacija nije data da bi nas uništila, da bi nas bacila u tragično raspoloženje, ovo je prilika da svi učimo, da se povezujemo i da imamo osećaj za dublje gledanje”, poručio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. On je objasnio da danas, kada ljudi ne mogu da prime pričešće, topla reč, blizina i ljubav moraju hraniti ljude.

Leave a Reply

Your email address will not be published.