Velika zainteresovanost za planinski turizam istočne Srbije

Završena je realizacija projekta “Carpathians Connects”, koji je implementiran u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Projekat su realizovali Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije – RARIS i Rumunska asocijacija za inovacije i transfer tehnologija – filijala Mehedinci na teritoriji Borskog okruga u Srbiji (opštine Kladovo, Majdanpek, Negotin i Bor) i okruzima Karas Severin i Mehedinci u Rumuniji.

Cilj projekta je podrška razvoju lokalnom turističkom poslovanju i održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa obezbeđujući okvir, smernice i edukacije za novi turistički proizvod u prekograničnom planinskom turizmu.

Kroz projektne aktivnosti formirana je mreža zainteresovanih strana za razvoj planinskog turizma, izrađen je dokument o trenutnom stanju planinskog turizma u okruzima CarasSeverin i Mehedinti u Rumuniji i Borskom okrugu u Srbiji, izrađena je Studija razvoja održivog planinskog turizma u Karpatskom prekograničnom području Rumunije i Srbije, održane su javne debate na temu planinskog turizma i treninzi za zainteresovane koji se bave ili nameravaju da se bave planinskim turizmom. Na osnovu izrađenih dokumenata i analiza na sastancima i debatama, definisani su prioritetni koraci aktera u planinskom turizmu koji se ogledaju u identifikaciji, pripremi i realizaciji zajedničkih prekograničnih projektata iz oblasti planinskog turizma. 

Za uspešnu pripremu budućih projekata iz planinskog turizma urađen je “Priručnik za identifikovanje prekograničnih projekata održivog planinskog turizma”, koji daje smernice za kretanje od početne ideje za neki projekat, preko konkurisanja za EU fondove i realizacije, do zatvaranja projekta i povraćaja utrošenih finansijskih sredstava. Ovo je jedini priručnik ovoga tipa koji je pripremljen na srpskom jeziku.

Projekat je trajao 18 meseci i tokom realizacije je uspostavljena dobra saradnja sa poslovnim sektorom u oblasti turizma u Karpatskom prekograničnom području Rumunija – Srbija, predstavnicima javnog sektora, predstavnici institucija i organizacija koji deluju u oblasti životne sredine i turizma i stanovništvom prekograničnog područja, koji su aktivno učestvovali u realizaciji projektnih aktivnosti.

Na finalnoj konferenciji projekta, članovi Rumunsko-Srpske prekogranične mreže zainteresovanih strana za razvoj planinskog turizma, potpisali su Deklaraciju o posvećenosti, kojom su se obavezali da će i nadalje doprinositi ciljevima projekta “Carpathians Connects” za razvoj planinskog turizma. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *