Izborni dan u Kladovu

Jutros u 7 sati otvorena su biračka mesta u Kladovu povodom lokalnih izbora u ovoj podunavskoj opštini u kojoj pravo glasa ima 22.366 punoletnih žitelja. Građani glasaju na 31 biračkom mestu od čega je 9 u gradu a 22 u naseljima opštine.

Posebno je važno da se provere lična dokumenata, lična karta, pasoš i vozačka dozvola sa upisanim JMBG, s obzirom na to da će glasanje biti moguće samo pod uslovom da birač donese jedan od navedenih ličnih dokumenata kojem nije istekao rok važenja. 

Građani koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna i stara lica mogu da glasaju

ukoliko do 11 sati o tome obaveste birački odbor. 

Biračka mesta biće otvorena do 20 sati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *