DA LI ZAJEČARSKA PIVARA UTIČE NA ARTESKE ČESME – PITANJE BEZ ODGOVORA (VIDEO)

Današnja press konferencija održana u Zaječarskoj pivari je organizovana sa ciljem da se javnosti predstave rezultati Ekspertske analize uticaja eksploatacije podzemnih voda putem bunara IEB-6K na ostala  izvorišta i česme u Zaječaru.​ Drugim rečima iz kompanije Heineken su želeli da pokažu i dokažu da njihov proizvodni proces u kome se koristi arteska voda kao sirovina ni na koji način ne utiče na javne arteske česme u Zaječaru. Umesto toga na press konferenciji su postigli sasvim suprotan efekat, odnosno probudili sumnje novinara u rezultate analize koju su predstavili.

Rezultati javni, a analiza tajna!?

Ekspertsku analizu je pripremila Civitta vodeća nezavisna konsultantska kuća u Istočnoj Evropi u saradnji sa stručnjacima Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu. Novinarima je rezultate prezentovao dr Vladimir Živanović, docent sa katedre za hidro-geologiju Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. Prema njegovim tvrdnjama analiza je pokazala da arteska bušotina kompanije Heineken ni na koji način ne utiče ni na jednu artesku česmu u Zaječaru. Međutim prvo podozrenje je izazvala činjenica da iz Heinekena nisu želeli da novinarima daju na uvid čitavu analizu već samo njene rezultate.

 

Nije bilo istraživanja već samo analiziranja starih podataka 

Na konferenciji se ubrzo ispostavilo da ekspertska grupa nije ni boravila u Zaječaru i da je čitava analiza urađena na osnovu podataka iz 2011. i 2012. godine. Novo iznenađenje je predstavljala i činjenica da je tema analize uticaj na arteske česme, a da eksperti nisu analizirali nijednu česmu u skladu sa uobičajenim stručnim postupcima koji se primenjuju u takvim slučajevima.

Nakon insistiranja novinara da im se omogući uvid u kompletnu analizu, kao i da je način na koji je analiza predstavljena najblaže rečeno čudan, reagovala je dr Živana Olbina, predstavnik konsultantske kuće Civitta i složila se sa novinarima uz ogradu da je to njeno lično mišljenje. Nakon toga se novinarima obratio menadžer Zaječarske pivare Dejan Vatović, koji je zamolio novinare da ovu press konferenciju i predstavljenu analizu tretiraju kao prvi korak ka odgovoru na pitanje da li i u kojoj meri proizvodni proces pivare Heineken utiče na arteske česme u Zaječaru. Vatović se složio da je potrebno više transparentnosti i obećao da će se analize nastaviti i da je Zaječarska pivara spremna da inicira nova istraživanja u koja bi bili uključeni i stručnjaci iz Zaječara, kao i zainteresovana javnost.

Press konferenciju je zaključila dr Živana Olbina konstatujući da značaj zaječarskih arteskih česama veći nego što je bilo ko od predstavnika kompanije Heineken i članova ekspertskog tima očekivao uz opasku da će kao predstavnik konsultantske kuće savetovati kompaniji Heineken da ova analiza bude početna tačka i osnov za naredno istraživanje koje će dati mnogo konkretnije odgovore.

 

Ponovni poziv novinarima da se vrate i pročitaju spornu analizu

Pola sata po završetku press konferencije usledio je poziv iz Zaječarske pivare u kome nam je rečeno da možemo da dobijemo uvid u spornu analizu, ali pod uslovom da taj dokument ne snimamo i fotografišemo već da ga samo pročitamo u prostorijama  pivare. Naša ekipa se odmah odazvala pozivu i vratila u pivaru, a dokument od 10-tak strana je pročitao naš stručni konsultant Nikola Šarčević, diplomirani geolog. Prema njegovom mišljenju u pitanju je selektivna analiza postojećih podataka iz koje se ne može zaključiti da li proizvodni proces Zaječarske pivare utiče na arteske česme.

Na kraju iako nismo dobili odgovore na pitanje o uticaju Zaječarske pivare na arteske česme, nakon ove konferencije za novinare, čini se da je napravljen pomak, da su iz kompanije Heineken razumeli značaj arteskih česama za stanovnike Zaječara i da će u narednoj godini mnogo ozbiljnije pristupiti utvrđivanju njihovog uticaja na najveće prirodno dobro našeg grada. 

 

Ovaj istraživački tekst  je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Za Media i ni u kom slučaju ne odražava stavove Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *