ORVEL U ZAJEČARU (VIDEO)

Kada je pre nekoliko nedelja u Zaječaru na banderama počelo postavljanje video nadzora,  prvo pitanje koje se nametnulo bilo je ko postavlja kamere i sa kojim razlogom? Pretpostavka je bila da je u pitanju kontrola saobraćaja na velikim raskrsnicama, što je više manje uobičajena preksa u svim većim gradovima u Srbiji. Međutim ubrzo smo od gradonačelnika Zaječara Boška Ničića saznali da kontrola saobraćaja nije  jedini i najvažniji razlog postavljanja video nadzora! Prema njegovim rečima primarni razlog postavljanja video nadzora je da se poveća bezbednost ljudi u Zaječaru i spreče krivična dela, ali i huligani koji lome javnu svojinu. GU Zaječar je samo finasijer najmodernijeg sistema za video nadzor, koji je instaliran u PU Zaječar, gde će tim sistemom rukovati policijski službenici, rekao je Ničić na konferenciji za novinare.

Gradonačelnik Ničić je objasnio da je video nadzor finansiran sredstvima GU Zaječar u iznosu nešto manjem od 6 miliona dinara i da je to tek početak. U planu je da se naredne godine nastavi sa ugradnjom kamera sve dok svaki ulaz u grad i svaka veća ulica ne budu pokriveni video nadzorom. 

Koliko će tačno kamera biti postavljeno još uvek nije poznato, ali o tome može da posvedoči iznos iz predloga budžeta za 2018. godinu gde je za video nadzor planirano još 10 miliona dinara.

Našu pažnju je skrenula i argumentacija Boška Ničića da je javni video nadzor potreban kako bi se poboljšala bezbednost, ali i kontrolisalo ko ulazi i izlazi iz Zaječara. To je otvorilo pitanje da li je bezbednost građana ugrožena i na osnovu kojih saznanja Ničić tvrdi da je potrebno ulagati desetine miliona u javni video nadzor.

Na to naše pitanje je Ničić odgovorio da on ne raspolaže podacima da je bilo koji oblik kriminaliteta u Zaječaru porastao, ali da su u MUP-u urađeni eleborati koji ukazuju na potrebu postavljanja video nadzora ne samo u Zaječaru već i u drugim gradovima.

TAJNI SNIMCI JAVNOG VIDEO NADZORA

Boško Ničić je objasnio da će video nadzorom rukovati policijski službenici sa posebnim sertifikatima, koji potpisuju dokument da će sadržaj sa javnog video nadzora tretirati kao službenu tajnu!?

Činjenica da je sadržaj koji beleže kamere javnog video nadzora predstavlja tajnu, je samo po sebi kontradiktorna, jer kamere se nalaze na javnim mestima, kupljene su javnim novcem iz budžeta GU Zaječar i nije logično da bilo šta što te kamere zabeleže može da predstavlja tajnu. Uostalom u većini evropskih i u mogim gradovima u našoj zemlji su kamere javnog video nadzora dostupne na internet platformama bukvalno svim ljudima koji žele da prate taj sadržaj. Svedoci smo i da mnoge nacionalne TV stanice preuzimaju snimke, sa javnog video nadzora kako bi ilustrovali saobraćajne gužve ili vremenske prilike. Na  tu našu opasku, gradonačelnik Ničić je imao suprotno mišljenje, uz ogradu da nije stručan u toj oblasti i da ćemo morati da se sa takvim zahtevima obratimo PU Zaječar, kojoj je sistem poveren na korišćenje.

Ono što nam je skrenulo pažnju u izjavi gradonačelnika Ničića je pominjanje mogućnosti da se preko javnog video nadzora prati kretanje ljudi u Zaječaru. Ako javni video nadzor bude realizovan u obimu koji je najavio gradonačelnik Boško Ničić u malom gradu kao što je Zaječar, postoji mogućnost uvida u kretanje pojedinaca. Prema rečima stručnjaka već sama činjenica da se sve snima i nadzire će izazvati efekat kod građana koji se zove Panoptikon.

ŠTA JE PANOPTIKON?

Panoptikon je vrsta zatvorske institucije koju je dizajnirao engleski filozof i socijalni teoretičar  Džeremi Bentam krajem 18. veka. Suština ove ideje je da se omogući da samo jedan čuvar nadgleda (optikon) sve (pan) zatvorenike ove institucije, ali tako da zatvorenici ne znaju da li su pod prismotrom ili ne. Iako je fizički nemoguće da jedan čuvar nadgleda sve zatvoreničke ćelije u isto vreme, činjenica da zatvorenici ne znaju da li su posmatrani ili ne, vodi do toga da se oni sve vreme ponašaju primereno i na taj način se efikasno kontroliše njihovo ponašanje.

Iako se ovaj fenomen izvorno vezuje za zatvorske ustanove, masovna upotreba video nadzora (u fabrikama, obdaništima, školama, na ulicama…), je ponovo aktuelizovala Panoptikon. Prema tvrdnjama stručnjaka iz ove oblasti efekat Panoptikon-a se u savremenom svetu može sagledati kroz saznanje o prisustvu video nadzora iz koga se rađa stvarna potčinjenost, tako da nije potrebno pribeći sredstvima sile da bi se osuđenik prinudio na dobro ponašanje, radnik na posao, đak na marljivost, bolesnik na poštovanje lekarskih propisa… Panoptikon treba razumeti kao obrazac dejstva vlasti koji je najšire primenjiv, kao način da se utvrde odnosi moći u svakodnevnom životu.

Glavni i jedini argument onih koji se zalažu za uvođenje video nadzora javnih površina je bezbednost. Međutim postavlja se pitanje da li se međusobno potiru bezbednosti i sloboda? U našem slučaju je jasno da bezbednost građana Zaječara nije ugrožena na bilo koji merljiv i vidljiv način, pa samim tim nema opravdanja za uvođenje najsavremenijeg video nadzora na koji će biti utrošene desetine miliona dinara.

Sa druge strane, ako je već doneta odluka o uvođenju Javnog video nadzora, koji je u vlasništvu GU Zaječar, ne postoji ni jedan razlog da snimci sa kamera koje se nalaze na javnim površinama i snimaju javni prostor, ne budu dostupni svim građanima Zaječara. U suprotnom postajemo grad Velikog Brata, a umesto nove 2018. godine, uskoro nam može stići Orvelova 1984. 

Ovo istraživanje je sufinansirano sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Za Media i ni u kom slučaju ne odražava stavove Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *