Unapređenje energetske efikasnosti zgrade Knjaževačke gimnazije

Opština Knjaževac potpisala je ugovor sa firmama “Linija” i “Kej” iz Valjeva, koje su, kao grupa ponuđača, nakon sprovedene javne nabavke, dobile posao na unapređenju energetske efikasnosti na zgradi Knjaževačke gimnazije.

Ugovorena vrednost radova je 10 miliona 53 hiljade dinara bez PDV-a, a rok za izvođenje 90 kalendarskih dana.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbeđena su u Ministarstvu rudarstva i energetike i budžetu opštine.

Kako saznajemo od direktora Gimnazije, radovi na zameni kompletne stolarije i krovne izolacije trebalo bi da krenu od 4. septembra.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *