Obezbeđenje i video nadzor u centrima za socijalni rad zbog bezbednosti korisnika i zaposlenih (VIDEO)

Da su centri za socijalni rad ustanove gde se između ostalog obavljaju poslovi sa visokim rizikom za korisnike i zaposlene, pokazalo se, nažalost, još jednom nakon porodičnih konflikata sa tragičnim ishodom. Iz resornog ministarstva najavljuju novine kako bi se sprečile nove žrtve porodičnog nasilja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *