Obuka za sticanje licence za profesionalne upravnike zgrada od septembra i u Zaječaru

Privrеdnа kоmоrа Srbiје, u sklаdu sа Zаkоnоm о stаnоvаnju i оdržаvаnju zgrаdа, pоčеlа је sa rеаlizаciјom оbuke zа sticаnjе licеncе prоfеsiоnаlnоg uprаvnikа zgrаdа. Obukа će biti najverovatnije organizovana od septembra i u prostorijama Regionalne privredne komore Zaječar.

U zavisnosti od broja polaznika, optimalna grupa je 20-25 polaznika, za sada, polovina tog broja se već prijavila.

Teme obuke su: pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, administrativni i finansijski apekti upravljanja zgradom, karateristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure, kao i komunikacija.

Cena obuke iznosi 30.000,oo dinara sa PDV, a za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u registar, cena je 13.000,00 din. (+PDV). Planirano vreme trajanja obuke je sеdаm dаnа, оdnоsnо 50 škоlskih čаsоvа (6 dаnа pо 7 čаsоvа i 1 dаn sа 8 čаsоvа). 

Prema čl. 52 Zakona, licencirani profesionalni upravnik je dužan da pre izdavanja licence, odnosno podnošenja zahteva za obnavljanje licence, zaključi ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine.

Broj telefona za prijavljivanje je: 019/421-411, Dragoslava Đokić ili Tatjana Račić.

Uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, su: da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu, upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije.

Poslovima profesionalnog upravlјanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravlјanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

 

Svi mediji koji preuzmu vest ili fotografiju sa portala Za media u obavezi su da navedu izvor. Ukoliko je preneta integralna vest,u obavezi su da navedu izvor i postave link ka toj vesti.

Kategorije: Vesti Tagovi: , , Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *