Proverite elektronski da li vam je gotova zdravstvena knjižica

Republički fond za zdravstveno osiguranje aktivirao je elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. 

Ovaj servis pruža mogućnost osiguranim licima da na osnovu LBO broja, provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena, bez potrebe odlaska na šalter Republičkog fonda. 

Servis je dostupan na adresi www.rfzo.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *