U februaru skrining za žene rodene 1948. godine

Zdravstveni centar Zajecar nastavlja organizovani skrining karcinoma dojke – mamografiju žena starosti od 50 do 69 godina, radi ranog otkrivanja bolesti. 

Pozivaju se žene rodene 1948. godine da  se jave tokom februara službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Zajecar od 7,30 do 11 sati gde ce dobiti uput za mamografiju koja se obavlja u radiološkoj službi Opšte bolnice Zajecar.

Žene rodene 1948. su dobile poziv ili su pozvane telefonom. One koje nisu dobile poziv mogu se informisati  telefonom na broj 445-700.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *