Monografija o ruralnom prostoru opštine Knjaževac

Narodna biblioteka “Njegoš” u Knjaževcu završila je izdavačku godinu publikovanjem naučne monografije “Ruralni prostor opštine Knjaževac, antropogeografske osnove razvoja”, čiji su autori profesori Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Mikica Sibinović (agrarna geografija), dr Marija Antić (geografija naselja), dr Danica Šantić (geografija stanovništva) i prof. dr Ivan Ratkaj (socijalna geografija).

Monografija tretira ruralni prostor koji obuhvata svih 85 seoskih naselja, razmeštenih u tri antropogeografske oblasti knjaževačkog kraja – Zaglavak, Timok i Budžak. Koncipirana je u skladu sa savremenim naučnim zahtevima proučavanja naselja kao specifičnih i dinamičnih prostornih jedinica. U njihovom tumačenju dominira sagledavanje geneze, razvoja, fizionomskih odlika, antropogeografskog stanja u prošlosti i sadašnjosti, demografske slike, agrarnog pejzaža i funkcionalnog kapaciteta. 

Monografija predstavlja sveobuhvatno geografsko delo, namenjeno naučnoj i stručnoj javnosti u oblasti ruralne, ekonomske, regionalne geografije, a i u oblasti socijalnog i ekonomskog razvoja. Ona ima višestruki značaj i primenljivost u različitim oblastima društvene prakse, a naročito u konstituisanju racionalne i naučno utemeljene prostorne organizacije u ruralnom prostoru opštine Knjaževac. 

“Ruralni prostor opštine Knjaževac, antropogeografske osnove razvoja” šesta je knjiga edicije “Knjaževačkim krajem” Narodne biblioteke “Njegoš”. Suizdavač publikacije je Srpsko geografsko društvo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *