Bogatstvo biljnog sveta u Nacionalnom parku “Đerdap” (VIDEO)

Jedan od rezervata u Nacionalnom parku “Đerdap” koji je pristupačan za obilaske je Čoka Njalta. Nalazi se na samoj obali Dunava i ovde je stanište brojnih vrsta drveća i žbunova, među kojima se ističu bukva, gorski javor, klen, maklen, beli jasen, orah, grab, dren, nekoliko vrsta lipa, koprivić.

Takozvani prirodni arboretum u ovom delu Đerdapa povoljno utiče na razvoj ovih biljnih vrsta jer im odgovara klima na koju, između ostalog utiče tok Dunava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *