Ministarstvo kulture podržalo tri projekta Zavičajnog muzeja vrednosti oko dva miliona dinara

Projekat Zavičajnog muzeja Knjaževac “Muzej za poneti – muzej za sve” podržan je na konkursu Ministarstva kulture, u oblasti kulturnih delatnosti osoba sa invaliditetom, sredstvima u iznosu od 394.000 dinara.

Odlukom Komisije ministarstva o izboru projekata u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja nematerijalnog kulturnog nasleđa podržan je projekat Zavičajnog muzeja Knjaževac “Letnja škola tradicionalnih zanata Ravna – Balta Berilovac 2016.” sredstvima u iznosu od 600.000 dinara.

Iz Zavičajnog muzeja obaveštavaju da je Komisija o izboru projekata iz oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja muzejskog nasleđa po raspisanom javnom konkursu, podržala i projekat “Uvođenje stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara u objektima Zavičajnog muzeja Knjaževac” sredstvima u iznosu od 1.000.000 dinara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.