Baba Rosa razgovara sa mrtvima preko čaše vode (VIDEO)

Baba Rosi iz sela Gamzigrad pored Zaječara, pre 17 godina desilo se jedno predskazanje. Ustvari, sin joj se razboleo, a njoj su u sobu došli svi svevišnji i rekli joj da će tri dana biti kao mrtva, a onda će moći da razgovara sa pokojnicima, ali i da pomaže živima. Ako ne podje sa njima, sin će joj oslepeti. Od tada ona, kako kaže, pomaže ljudima i „pravi naprednost“ i boljitak. Sa nečistim silama ne komunicira i ne pravi „rastur“.

Njena specijalnost je komunikacija sa mrtvima preko čaše pune vode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *