Trošenje javnog novca za lokalne medije u Timočkoj krajini

Piše: Saša Stojčić
 
Tri nova zakona: Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnim medijskim servisima, osnovni su preduslov da se država povuče iz medija. 
 
U Timočkoj krajini do sada su raspisani konkursi u nekoliko opština. Jedini grad na čiji konkurs do sada nije stigla ni jedna žalba je Zaječar, a ovaj grad je i najbliži  granici od 2 odsto budžeta koje je opredelio za medije. 
 
Za Konkurs  za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja, grad Zaječar je izdvojio 38 miliona dinara za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja, dok su za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja, izdvojena 2 miliona dinara. Ukupno  40 miliona za medije, ili 1,7 % budžeta, koji za 2015. godinu iznosi 2.293.461.816 dinara.
 
Gradsko veće grada Zaječara je, u skladu sa novim Zakonom donelo Rešenje o imenovanju Konkursne komisije za razmatranje predloga projekata i utvrđivanja predloga raspodele sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Zaječara III broj:02-37/2015. Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, Gradsko veće grada Zaječara uputilo je i javni poziv novinarskim i medijskim udruženjima i medijskim stručnjacima zainteresovanim za rad u komisiji da dostave svoje predloge za članove komisije za realizaciju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa iz oblasti javnog informisanja, što su oni i učinili do 15. januara, kada je bio rok za podnošenje prijava, te je po prvi put u Zaječaru o raspodeli novca medijima odlučivao i neko iz profesionalnog udruženja novinara, ko nije sa ovih prostora i nije ni u kakvom sukobu interesa.
 
U susednoj opštini Bor je situacija specifična, jer tamošnja RTV Bor još nije privatizovana. Opština Bor u 2015. godini subvencioniše RTV Bor sa 40 miliona dinara, dok je za konkursno sufinansiranje predvidela 4 miliona dinara, što je ukupno 2,3 odsto budžeta.
 
Opštinsko veće opštine Boljevac donelo je 28. januara Odluku o poništenju Javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz Budžeta opštine radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja, na inicijativu Udruženja novinara Srbije, a krajem februara raspisalo je novi konkurs , a visina sredstava namenjenih medijima u 2015.  godini je 2.860.357,50 dinara. 
 
Opština Knjaževac raspisala je Konkurs za sufinansiranje medijskih projekata za ovu godinu.  Za ove namene predviđena su sredstva u iznosu od 11.750.000 dinara, ili 1,23 %  projektovanog budžeta za 2015. godinu, koji iznosi 955 miliona dinara. Tekst konkursa i uslovi nisu u skladu sa novim zakonom, a UNS  je poslao pismo za zahtevom da opština ispravi nepravilnosti u konkursu.
 
Opština Knjaževac je po novom zakonu već sprovela jedan konkurs za poslednja 2 meseca prošle godine, ali je zbog nepravilnosti u sprovodjenju konkursa, na koja su ukazala novinarska udruženja, produkcijska kuća Za media, iz Zaječara odbila da potpiše ugovor, iako je dobila sredstva za  realizaciju projekata. U Za mediji su rekli da: „To praktično znači da bi smo navedeni projekat morali da realizujemo retroaktivno, kao i to da bi smo utrošena sredstva u januaru morali da pravdamo kao decembarske troškove“, rekli su iz ‘Za medie’ i dodali da je „sam predlog ugovora veoma ‘čudan’ jer se od nas očekuje da projekat namenjen informisanju građana opštine Knjaževac finansiramo u iznosu većem od 70 odsto dok bi za tu namenu iz opštinskog budžeta bilo obezbeđeno manje od 30 odsto. Drugim rečima, mi bismo se obavezali da u informisanje na teritoriji opštine Knjaževac na dobijenih 80 hiljada dinara, uložimo još 192.840,00 dinara. Po zakonu, lokalni organ vlasti je u obavezi da izdvoji sredstva za objektivno informisanje građana, a ne medijska kuća koja aplicira za ta sredstva. Naravno, medijska kuća mora da učestvuje u sufinansiranju, ali u razumnim okvirima“. 
 
NUNS i UNS su ukazali  čelnicima opštine Knjaževac da rešenje o izboru medijskih projekata koji se finansiraju iz opštinskog budžeta, ne sadrže nikakvo obrazloženje o kriterijumima na osnovu kojih je Komisija za sprovođenje konkursa predložila projekte i sredstva za njihovo finansiranje. U rešenju nije naveden ni sastav Komisije za sprovođenje konkursa. NUNS i UNS su tom prilikom podsetili čelnike Knjaževca i da je Zakonom o javnom informisanju i medijima predviđeno da se “većina članova komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove”. Uz to, Zakon nalaže da članovi Komisije za sprovođenje javnog konkursa moraju biti nezavisni stručnjaci za medije i medijski radnici “koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.” Ni NUNS, ni Udruženje novinara Srbije, nisu obavešteni da će konkurs biti raspisan, a opština Knjaževac na svom zvaničnom sajtu nije objavila odluku o formiranju konkursne komisije
 
Opština Negotin, koja je prošle godine raspisala konkurs koji nije bio u skladu sa odredbama novog zakona, ove godine je za sufinansiranje projekata iz oblasti medija izdvojila 9.500.000 dinara, što je oko 0,88 % ukupnog budžeta koji iznosi 1.069.216.000 dinara. Negotin je formirao nezavisnu komisiju, sastavljenu u skladu sa zakonom i u toku je razmatranje projekata pristiglih na konkurs.
 
Podsetimo, “Iako je prošlogodišnji konkurs opštine Negotin raspisan četiri dana posle usvajanja novog Zakona o javnom informisanju u Skupštini Srbije, i dan posle objavljivanja Zakona u Službenom glasniku, dakle, uprkos što im je bilo poznato da je novim zakonom uspostavljeno konkursno, transparentno projektno sufinansiranje medija, opštinska uprava Negotina je raspisala konkurs na način suprotan zakonu”, samo je jedan od zaključaka iz Saopštenja Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), kojim je ovo udruženje reagovalo na sporni konkurs. I Udruženje novinara Srbije (UNS) je reagovalo Saopštenjem u kome se, izmedju ostalog, kaže da javna glasila poput štampanih medija, radio stanica i nezavisnih produkcija ne smeju biti izuzeta iz Konkursa i da je ograničavanje konkursa samo na „elektronske medije (televizijske programe)“ neprihvatljivo i u suprotnosti sa zakonom.
 
Praksa je pokazala,  a to je potvrdjeno i na Okruglom stolu “Finansiranje lokalnih medija – iskustva i nova praksa”, koji su organizovali Udruženje novinara Srbije i nedeljnik Vreme,  da novim Zakonom nisu predviđene sankcije za one koji ga ne poštuju, što ga zapravo više čini  Zakonom, nego “preporukom”.
 
Iako je u nekoliko navrata nedvosmisleno utvrdjeno da novi Zakon o Javnom informisanju nije poštovan, sve se završilo saopštenjima novinarskih udruženja, koja su reagovala na nepravilnosti. Niko nije odgovarao za nepoštovanje zakona, a neke od opština su poništile konkurse.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *