Ko primenjuje novi zakon o finansiranju lokalnih medija, a ko ne? Primer opština Negotin i Knjaževac

 

Dugo očekivani novi Zakon o informisanju i medijima doneo je nekoliko novina u ovu oblast. Osim činjenice da će se država u potpunosti povući iz vlasničke strukture medija do 1. jula 2015. godine, čini se da je najznačajniji pomak napravljen u načinu finansiranja medija. Sa modela direktnog finansiranja, novi zakon predvidja model projektnog finansiranja, čime bi trebalo da se u potpunosti ograniči upliv vlasti u uredjivačku politiku medija. 

 

Da će se vlast, a pogotovu lokalna, teško odreći uticaja na medije, dokaz je i poslednji Javni konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja, koji je 5. avgusta 2014. raspisala opština Negotin.

 

“Iako je pomenuti konkurs opštine Negotin raspisan četiri dana posle usvajanja novog Zakona o javnom informisanju u Skupštini Srbije, i dan posle objavljivanja Zakona u Službenom glasniku, dakle, uprkos što im je bilo poznato da je novim zakonom uspostavljeno konkursno, transparentno projektno sufinansiranje medija, opštinska uprava Negotina je raspisala konkurs na način suprotan zakonu”, samo je jedan od zaključaka iz Saopštenja Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), kojim je ovo udruženje reagovalo na sporni konkurs.

 

 I Udruženje novinara Srbije (UNS) je reagovao Saopštenjem, u kome se, izmedju ostalog, kaže da javna glasila poput štampanih medija, radio stanica i nezavisnih produkcija ne smeju biti izuzeta iz Konkursa i da je ograničavanje konkursa samo na „elektronske medije (televizijske programe)“ neprihvatljivo i u suprotnosti sa zakonom.

 

U odgovoru udruženjima, iz opštine Negotin su se oglasili saopštenjem u kome se navodi da ih u trenutku raspisivanja konkursa “nisu obavezivale odredbe novog Zakona”, jer u trenutku raspisivanja Konkursa, novi zakon nije stupio na snagu, pozivajući se na član 149 pomenutog zakona, u kome se kaže da on stupa na snagu 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku.

 

Uprkos činjenici da je ceo konkurs sproveden u vreme kada je na snazi bio novi zakon i po proceduri suprotnoj ovom zakonu, konkurs nije poništen i sproveden je u delo. Po njemu je opštinsko veće na sednici održanoj 4. 9. 2014. donelo Rešenje o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja.

 

 

Sredstva u iznosu od 1.600.000,oo dinara podelile su 3 televizije:

 

“Moto Boem trans” DOO Negotin   600.000,00 dinara
Javno preduzeće “Štampa radio i film” Bor   500.000,00 dinara
DOO “Istok company” Salaš   500.000,00 dinara
Svi ostali mediji (novine, radio stanice, produkcijske kuće…)              0,00 dinara

 

 

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, od opštine Negotin tražili smo (i dobili) kopije Ugovora sa pomenutim televizijama, kao i Specifikacije izvršenih usluga koje su televizije dostavile opštini (Prilozi skeniranih ugovora i Specifikacija: 1, 1a, 2, 2a, 3 i 3a vidi galeriju).

 

Iz pomenutih dokumenata jasno se vidi da su televizije fakturisale isključivo dnevno informativne priloge i emisije, kao i da nije bilo ni jednog projekta, kako to nalaže novi Zakon o informisanju.

 

Sa druge strane, pozitivan primer dolazi iz opštine Knjaževac, koja je 27. 10. 2014. godine raspisala Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Knjaževac u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa u 2014. godini, koji je prema svojoj sadržini u potpunosti u skladu sa novim Zakonom o informisanju i medijima.

 

Iz Konkursne dokumentacije Javnog konkursa opštine Knjaževac (prilog 4  vidi galeriju) se jasno vidi da pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija koji su upisani u registar medija, kao i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja. Takodje, u skladu sa sakonom, sufinansiraju se isključivo projekti koji će doprineti ostvarivanju javnog interesa   gradjana opštine Knjaževac.

U skladu sa odredbama člana 25. novog Zakona o informisanju i medijima, odluku o izboru projekata doneće Opštinsko veće na osnovu ocena projekata koju će vršiti stručna komisija, čiji se članovi biraju na predlog novinarskih i medijskih udruženja, a koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

 

Opština Knjaževac je za dva meseca, koliko je ostalo do kraja godine predvidela sredstva u visini od 2.000.000,oo dinara, a da li će se i do kraja procedure striktno držati novog zakona, pokazaće rezultati konkursa. Za sada je izvesno da do ovog trenutka niko nije uložio žalbu na uslove Konkursa koji je raspisala opština Knjaževac.

 

U prvom slučaju (Konkursu opštine Negotin) medjutim, iako je više nego očigledno da prilikom raspisivanja i sprovodjenja uslova konkursa nije poštovana ni jedna odredba novog Zakona o informisanju i medijima, izostala je reakcija nadležnih organa.

 

Na kraju, ostaje pitanje, da li će, na koji način i ko, osim strukovnih udruženja, reagovati na buduće konkurse, koji se eventualno kose sa odredbama novog Zakona o informisanju i medijima?

 

Autor ovog teksta je novinar Za medije, Saša Stojčić. Ovaj tekst nastao je u okviru projekta “Trošenje javnog novca za lokalne medije” Udruženja novinara Srbije. Projekat realizuje UNS, u partnerstvu sa nedeljnikom “Vreme”.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *