Prijemni ispit na Fakultetu za menadžment u Zaječaru (VIDEO)

Budući brucoši, njih oko 90, polagali su prijemni ispit na Fakultetu za menadžment u Zaječaru. Uoči početka prijemnog ispita budućim studentima obratili su se dekan Fakulteta za menadžment u Zaječaru, prof Dr Dragan Mihajlović i novi rektor Megatrend univerziteta prof Dr Slobodan Pajović.

Na fakultetu su sigurni da će i ove godine ispuniti kvotu od 150 studenata, a nije bilo promena oko uslova upisa i školovanja. Prva godina studija na Fakultetu za menadžment u Zaječaru i ove godine je besplatna.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *