Tehnički fakultet u Boru domaćin Senata Univerziteta

Na Tehničkom fakultetu u Boru sutra će biti održana sednica Senata Univerziteta u Beogradu, prvi put u 60 godina koliko fakultet posluje. Početak sednice je u podne, a ovo je jedinstvena prilika da borski fakultet bude domaćin visokom telu Univerziteta.

Senat je najviši stručni organ Univerziteta koji ima 52 člana, među njima rektora, 4 prorektora iz reda redovnih profesora, 31 dekana fakulteta, 11 direktora instituta, direktora Univerzitetske biblioteke i 4 predsednika veća grupacija.

Kada Senat odlučuje o pitanjima od značaja za studente, a posebno ona koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, pravila studija, plan rada, kalendar rada, upisnu politiku Univerziteta, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, izmene i dopune Statuta, predlaganje kandidata za rektora i predlaganje finansijskog plana Univerziteta, sastav Senata se proširuje za 10 predstavnika studenata, koje bira Studentski parlament Univerziteta. Mandat članova Senata traje tri godine. Izuzetno, mandat članova Senata – predstavnika studenata traje dve godine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *