Fakultetu za menadžment u Zaječaru oduzeta dozvola za rad

Ministarstvo prosvete, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju obavestila je javnost da je 29. aprila ove godine doneto Rešenje o oduzimanju dozvole za rad visokoškolskoj ustanovi – Fakultetu za menadžment Zaječar Univerziteta Megatrend, sa sedištem u Zaječaru, u Park šumi Kraljevica bb.

Kao razlog tome navodi se da Fakultet za mendžment nije podneo zahteve za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskih programa, saglasno Zakonu o visokom obrazovanju, odnosno najkasnije godinu dana pre isteka roka važeće akreditacije, a prethodno važeća akreditacija je istekla.

U skladu sa Zakonom, ministar prosvete će na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima ove visokoškolske ustanove.

Troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snosi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad može podneti zahtev iz člana 52. Zakona za izdavanje nove dozvole za rad po isteku roka od godinu dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole za rad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *