Grad Zaječar raspisao konkurs za stipendiranje studenata

Grad Zaječar raspisao je konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova, u školskoj 2023/2024. godini.

Iz sredstava budžeta grada Zaječara, stipendiraće se, od druge godine studija, studenti visokoškolskih ustanova, osnovnih akademskih studija čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Zaječara i koji su prvi put upisali zimski semestar odgovarajuće godine studija.

Za sticanje jednog od sledećih deficitarnih zanimanja, sa najnižim prosekom ocena 7,50 iz prethodnih godina studija, stipendiraće se budući: diplomirani fizičar, diplomirani hemičar, diplomirani biolog, diplomirani farmaceut, diplomirani matematičar, diplomirani filolog za francuski, španski, engleski, nemački i poljski jezik, diplomirani inženjer građevinarstva – hidromreža, diplomirani inžinjer građevinarstva – niskogradnja, diplomirani inžinjer drumskog saobraćaja, diplomirani inžinjer saobraćaja, diplomirani socijalni radnik, diplomirani inženjer elektrotehnike-smer programiranje, diplomirani inženjer elektrotehnike- mehatroničar, diplomirani inženjer elektrotehnike- smer energetike, doktor veterinarske medicine, diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja, diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer informacionih tehnologija, diplomirani muzičar, diplomirani inženjer arhitekture, diplomirani inženjer tehnologije, diplomirani defektolog, diplomirani logoped, diplomirani turizmolog i diplomirani turizmolog-organizator gastronomske delatnosti.

Takođe, stipendiraće se i studenti ostalih visokoškolskih ustanova, osnovnih akademskih studija, sa najnižim prosekom ocena 8,50 iz prethodnih godina studija i studenti bez roditeljskog staranja, osnovnih akademskih studija sa najnižim prosekom ocena 7,50 iz prethodnih godina studija.

Uz zahtev za dodelu gradske stipendije, kandidati prilažu: molbu sa osnovnim biografskim podacima, uverenje sa fakulteta o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija na teret budžeta Republike Srbije i o postignutom uspehu u studiranju, odnosno visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja, uverenje nadležnog organa starateljstva (za studente bez roditeljskog staranja), kopiju lične karte podnosioca i kopiju kartice tekućeg računa podnosioca.

Rok za prijavljivanje na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja (14.11.2023. god).

Komisija će odlučiti o dodeli stipendija u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavljivanje na konkurs i o tome obavestiti učesnike konkursa.

Zahtev za dodelu gradske stipendije, sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Gradskoj upravi Zaječar, USLUŽNI CENTAR ŠALTER BROJ 6 za Odeljenje za privredu i društvene delatnosti, ul. Trg oslobođenja br. 1 Zaječar, sa napomenom „ZA KONKURS“.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

Za bliže informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 019/444-600, lokal 4243.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *