U poslednjih mesec dana više puta obijani rezervoari JKP „Vodovod“ sa kojih se snabdevaju Zaječarci i meštani okolnih sela. Zabrinjava pitanje ko i sa kojom namerom ugrožava objekte od izuzetnog značaja za vodosnabdevanje i bezbednost građana? (VIDEO)

Sa pijaćom vodom o kojoj brine Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ građani Zaječara i okolnih sela snabdevaju se putem dva rezervoara. U proteklih mesec dana obijen je jedan a zatim i drugi rezervoar, nakon čega je slučaj prijavljen policiji i drugim nadležnim službama. Zbog opasnosti da na ovaj način kvalitet vode može biti ugrožen nadležni iz JKP „Vodovod“ odlučili su da postave zaštitne ograde sa bodljikavom žicom kako neovlašćena lica ne bi imala pristup ovim objektima od posebnog značaja za vodosnabdevanje, ali i za bezbednost građana.

Kada je obijen i drugi rezervoar u naselju Šljivar, sa koga voda dolazi do meštana Šljivara, Bratujevca, Planinice, Lubnice i Lubničkog brda otpočeli su radovi na obezbeđivanju i drugog važnog dela u sistemu vodosnabdevanja grada. Ono što zabrinjava je činjenica da su u toku prošle noći porušeni stubovi koji se montiraju kako bi bila postavljena zaštitna ograda, što ukazuje na izuzetnu drskost počinilaca.

Po obijanju rezervoara stručna lica izvršila su proveru kvaliteta vode kako ne bi bilo ugroženo zdravlje ljudi.

Oko rezervoara na Kraljevici odakle se vodom snabdeva ceo grad već je postavljena ograda i sve je pod ključem, kako neovlašćena lica ne bi imala pristup ovom objektu.

Inače, ovo nije prvi put da se u pitanje dovodi snabdevanje pijaćom vodom i zdravlje građana, jer je Nikola Šarčević ranije, kao v. d. direktora „Vodovoda“ podneo krivičnu prijavu protiv NN lica koja su svojim činjenjem mogla da ugroze zdravlje građana Zaječara i okolnih sela, koje JKP „Vodovod“ snabdeva vodom za piće. U krivičnoj prijavi navodi se da je kao direktor inicirao merenje nivoa hlora u distributivnoj mreži u Zaječaru i okolnim selima i da je u periodu od kraja jula do početka avgusta 2020. utvrdio da je nivo hlora u finalnoj vodi znatno niži od ustaljenih vrednosti. Ova prijava nikada nije procesuirana.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *