Budžet grada Zaječara za 2023. godinu 1,99 milijardi dinara

Budžet grada Zaječara za narednu godinu iznosi milijardu 992 miliona dinara, odlučili su odbornici na današnjoj sednici Skupštine grada.

Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije, obrazložila je povećanje budžeta za 8 odsto. Na javnu raspravu o budžetu došla su samo dva sugrađanina, rekla je ona…

“Budžet je povećan za 8,1 odsto koliko je i bilo po uputstvu od Ministarstva finansija u odnosu na ostvarene prihode za šest meseci. Ovaj budžet smo analizirali u odnosu na ostvarene prihode za šest meseci i na dalje kada je bio gotov Nacrt odluke o budžetu. Ovoga puta smo nacrt odluke o budžetu stavili na sajt grada i pozvali sve građane da daju svoje primedbe i sugestije kako bi budžet grada bio potpuniji i u skladu sa javnom raspravom. Dali smo i mejl adresu na koju mogu da se jave zainteresovani građani kako bi mogli da pošalju svoje pisane predloge. Imali smo i javnu raspravu koja je odžana 28. oktobra, a kojoj je prisustvovao gradonačelnik sa svojim saradnicima. Tada je iznet budžet i Nacrt odluke o budžetu. Nažalost, dva građana su tome prisustvovala, imali su pitanja, a gradonačelnik im je dao odgovore.”

O budžetu grada Zaječara za narednu godinu govorio je i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. On je između ostalog rekao da će grad Zaječar u narednom periodu imati investicije, zahvaljujući projektima koje je država obezbedila, a koje iznose kao 2,5 budžeta grada Zaječara.

“Tu pre svega mislim na kanalizacionu mrežu, izgradnju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, a vrednost te investicije je oko 32 miliona evra. Takođe, počinjemo izgradnju Dečijeg odeljenja i Dečijeg dispanzera u Zdravstvenom centru, u vrednosti od 3,5 miliona evra”, istakao je Ničić.

Osim budžeta za narednu godinu, odbornici su danas usvojili i Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu, o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni.

Takođe, usvojena je i Odluka o otpisu potraživanja grada Zaječara prema preduzeću za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda „Trayal“ Korporacija A.D. Kruševac, Odluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta na kp.br. 5834/61 KO Zaječar, u Zaječaru, u ul. Đure Đakovića, u javnu svojinu grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom, kao i Odluka o otuđenju stana iz javne svojine grada Zaječara neposrednom pogodbom.

Odbornici su zeleno svetlo dali i na Finansijski izveštaj za prošlu godinu Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji, a na sednici je razmatran i Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih devet meseci ove godine.

Odbornici su dali saglasnost na nove cene grejanja, izvoženja smeća i grobljanskih usluga.
Nova cena grejanja za domaćinstva iznosi 150,72 dinara po metru kvadratnom, dok je cena grejanja za poslovni prostor 188,40 dinara po metru kvadratnom. Za izvoženje smeća izvršena je korekcija cena u visini od 31,65 odsto, dok su cene grobljanskih usluga uvećane za 38,6 do 40 odsto.

Pred gradskim parlamentom našle su se i kadrovske promene u upravnim i nadzornim odborima pojedinih javnih ustanova, kao i u pojedinim školskim odborima.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *