Fabrika mernih transformatora zapošljava mlade u okviru programa “Moja prva plata” (VIDEO)

Povezivanjem privatnog sektora i državnih preduzeća sa mladim ljudima koji žele da se zaposle, uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje, pružena je podrška privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova. Samo u Zaječaru, u Fabrici mernih transformatora već radi 20 mladih ljudi, koji su se ovde zadržali po završetku programa „Moja prva plata“. Ovu kompaniju koja koristi podsticaje, programe i usluge Nacionalne službe, danas je posetio njen direktor Zoran Martinović.

U preduzeću koje je obišao direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović zaposleno je 270 radnika i ovde je prosek starosti 35 godina. Više od 90 posto mladih koji završe obuku u okviru programa „Moja prva plata“ ostaje na istom radnom mestu:

Zaječarska Fabrika mernih transformatora je jedna od kompanija koja poslednjih godina redovno koristi podsticaje, programe i usluge Nacionalne službe za zapošljavanje, istakao je u izjavi Zoran Martinović:

 

Fabrika povećava obim proizvodnje iz godine u godinu, čime se otvara put za još novih radnih mesta, kaže direktor Momir Kulić:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *