Kroz projekat “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini” javnost će biti informisanija o zagađenju životne sredine (VIDEO)

Poželjno je, čak se može reći i obavezno da javnost bude informisana o ekološkim pitanjima jer se kroz to objedinjuju mnoga ljudska prava uključujući ona najbitnija, kao što je pravo na život. To pretpostavlja potrebu da svaki pojedinac ima pristup svim relevantnim informacijama o stanju životne sredine. Pravovremene i tačne ekološke informacije su garancija za ostvarivanje željenih rezultata u očuvanju i zaštiti životne sredine. Građanin Bora smatra da bi informacije o zagađenosti vazduha, vode i zemljišta trebale biti dostupnije:

Zato je glavni cilj projekta “Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini”, doprinos unapređenju stanja životne sredine kroz podizanje svesti građana da se aktivno uključe u javne politike i donošenje odluka u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena u skladu sa najboljim praksama u EU:

Aktivnosti projekta će rezultirati u informisanoj i edukovanoj javnosti preko TV emisija, priloga, dokumentarnih filmova, festivala, predstava, livestream prenosa. Na taj način će biti povećana informisanost i znanje o zaštiti životne sredine, kroz medijske aktivnosti izvršne produkcije na projektu:

Blagovremena informacija je moćno sredstvo u ostvarivanju društvenih ciljeva uključujući obezbeđivanje uslova za zdravu i čistiju životnu sredinu. Informacije imaju vrednost znanja, a znanje je moć. Korišćenjem ovog prava građani formiraju kritičko mišljenje i kod njih se budi svest o ekološkim problemima.

                                                                                                             Udruženje “ZA ČESME” https://www.zacesme.rs/

Ovaj tekst je proizveden u okviru projekta „Ekološki odgovor na ekspanziju rudarenja u Timočkoj Krajini“ koji finansira Evropska unija, a realizuju Udruženje „Za česme“, Društvo mladih istraživača Bor, Građanska čitaonica „Evropa“ Bor i „Dečiji centar“ Zaječar. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost navedenih udruženja i ni u kom slučaju nužno ne odražava stavove Evropske unije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *