Ministarka Joksimović sa Timočanima o mogućnostima za bolje privlačenje sredstava iz međunarodne razvojne pomoći (VIDEO)

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović održala je danas u Zaječaru sastanak sa gradonačelnicima i predsednicima opština i načelnicima Zaječarskog i Borskog upravnog okruga.
Ovom prilikom ona je u Narodnom muzeju “Zaječar” prisustvovala i prezentaciji budućeg Vizitorskog centra na Romulijani, čija izgradnja treba da počne do kraja godine, a na kraju posete razgledala je i Carsku palatu “Feliks Romulijanu”, jedini srpski arheološki lokalitet na listi UNESCO-a.

Na sastanku se razgovaralo o ulozi lokalnih samouprava u izradi nove krovne strategije regionalnog razvoja i Zakona o održivom ravnomernom regionalnom razvoju, o značaju kohezione politike Evropske unije za regionalni i lokalni razvoj i ulozi lokalnih samouprava u procesu izrade novog Zakona o kohezionoj politici. Takođe, bilo je reči o procesu evropskih integracija i budućim donatorskim izvorima finansiranja, kao i ulozi lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i mogućnosti za bolje privlačenje sredstava iz međunarodne razvojne pomoći.

“Ovo je već serija razgovora sa predstavnicima svih opština, svih okruga u Srbiji, a tema je kako ćemo od ravnomernog regionalnog održivog razvoja, o kome pričamo decenijama i godinama, i koji postoji kroz zakon iz 2009. godine, jednom zastarelom zakonu, koji bi u budućnosti morao da se menja, i da se pravi krovna strategija regionalnog razvoja Srbije, koja uključuju i ono što koristi a to su evropski fondovi, IPA fondovi I IPARD fondovi za agrarni razvoj, ali i svi drugi fondovi koji stoje na raspolaganju. Ova dva okruga koriste programe teritorijalne prekogranične saradnje sa Bugarskom i Rumunijom. To su važni projekti na dobrobit građana, od lokalne infrastrukture, bolnica, vrtića, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, komulnalnih usluga…”.

Pričalo se o projektima koje je Zaječar povukao iz ovih fondova, među najznačajnijim je projekat izgradnje Centra za posetioce na Romulijani za koji je opredeljeno tri i po miliona evra:

“Vremena su teška, izazovna, biće sve teže, ne samo za Srbiju, već za ceo svet i zato mi imamo važan zadatak da pomognemo svim lokalnim samoupravama u Srbiji da tamo gde postoji slobodan besplatan novac, da ga koristimo i uzimamo za dobre projekte koje će osetiti svaki građanin”, dodala je ministarka Joksimović:

Nakon sastanka sa predstavnicima oba Timočka okruga, RARIS-a, gradonačelnicima i predsednicima opština, ministarki je u Narodnom muzeju prezentovan projekat izgradnje Centra za posetioce na “Feliks Romulijani”, a zatim je i posetila ovaj arheološki lokalitet kraj Zaječara koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *