Društvo mladih istraživača Bor: Zašto su koncentracije arsena stalno iznad dozvoljenih granica?

Izmerene koncentracije arsena u česticama prašine na svim mernim mestima u Boru i okolini u decembru su daleko iznad dozvoljene dnevne vrednosti od 6 nanograma po kubnom metru u toku godine. Na mernom mestu Jugopetrol koncentracije su bile iznad dozvoljene 25 dana, u Gradskom parku 1 a kod Instituta rudarstva i metalurgije 3 dana. Situacija je još nepovoljnija u okolnim selima, koncentracija arsena u Krivelju je prekoračena 7 dana, u Oštrelju 16 a u Brezoniku 17 dana. Još su zabrinjavajuće izmerene maksimalne vrednosti, kod Jugopetrola koncentracija je bila čak 55 puta veća od dozvoljene, u Brezoniku 47 puta, u Oštrelju 7 puta.

Koji su izvori emisije arsena? Najveći emiter je metalurgija. U Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu koja je urađena prilikom rekonstrukcije topionice i izgradnje nove fabrike sumporne kiseline po međunarodnim standardima, data je tabela sa maksimalnim sadržajem nečistoća u koncentratima i precizirana je obaveza: “Zabranjena je upotreba koncentrata koji imaju drugačiji sastav od koncentrata datih u tabeli”. Ovom studijom je precizirano da koncentracija arsena u koncentratima koji se prerađuju u topionici sme da bude maksimalno 0,04%.

Pređašnji vlasnik rudnika Čukaru Peki Nevsun Recourse ltd je sačinio tehnički izveštaj u kome prikazuju sastav koncentrata koji će se proizvoditi a u kome je sadržaj arsena 0,64%. Sadržaj arsena u koncentratima bakra biće, po tom izveštaju, 16 puta veći od dozvoljenog sadržaja koji se sme prerađivati u borskoj topionici.

Rudnik Čukaru Peki uveliko posluje, te Društvo mladih istraživača iz Bora postavlja pitanje kompanijama Serbia ZiJin Copper i ZiJin mininig, da li se koncentrati proizvedeni u novom rudniku prerađuju u topionici u Boru? Istovremeno, napominju, kompanija Serbia ZiJin Copper treba da učini dostupnim janvosti analize sadržaja štetnih i opasnih materija u svim koncetratima jer je prethodni RTB imao takvu obavezu naloženu od Ministarstva zaštite životne sredine. Društvo zahteva od Inspektora zaštite životne sredine da obavi vanredni inspekcijski pregled u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, takođe preduzme mere ukoliko utvrdi da se prerađuju koncentrati drugačijeg sastava od propisanih i o tome obavesti javnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *