Obuke “Čisto i sigurno” za turizam bez COVID-a

Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede (HORES) započelo je obuke za trenere u cilju sprečavanja širenja COVID-19 u turističkim objektima. Trening za trenere je održala prof. dr Biljana Mijović, specijalista epidemiologije. Treningu je prisustvovalo 55 budućih trenera, koji će, u narednom periodu, da održe niz obuka i treninga širom Srbije za više od 8.000 zaposlnih u ugostiteljstvu i turizmu.

Osnovni cilj je da se osposobe turistički i ugostiteljski radnici koji bi, svojim gostima, pružili siguran boravak i time smanjili rizik od širenja virusa na minimum.

Turizam je jedan od sektora koji je pretrpeo najviše posledica po izbijanju pandemije. Stoga je HORES započeo sertifikacionu šemu u okviru projekta “Čisto i sigurno”, koji je usmeren na prevenciju širenja COVID-19 u turizmu i ugostiteljstvu.

U okviru projekta “Čisto i sigurno”, u martu prošle godine, raspodeljena su dezinfekciona oprema i sredstva lokalnim turističkim organizacijama, hotelima, pružaocima usluga privatnog smeštaja, restoranima, muzejima i spomenicima kulture širom Srbije. Na taj način, objekti su snabdeveni opremom i materijalima koji im omogućavaju da se održavaju bezbednosni standardi u prevenciji širenja pandemije.

Druga faza projekta “Čisto i sigurno” imaće fokus na osposobljavanju zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu, koji će biti obučeni kako da sprovode epidemiološke mere na pravilan način. Obuke će se bazirati na primeni zdravstveno-higijenskih mera koje će doprineti da objekti i zaposleni budu spremni za prihvat gostiju u uslovima pandemije. Svi polaznici, koji uspešno završe obuku, dobiće sertifikat kao potvrdu da su spremni da svoje usluge pružaju u skladu sa merama koje sprečavaju širenje virusa.

Ocena budućih trenera je da je ovo predavanje bilo izuzetno korisno, dobro pripremljeno, sa velikim brojem primera, kao i da će buduće obuke još više doprineti prevenciji, ali i podizanju svesti o značaju prevencije i imunizacije.

Današnji trening je bio prvi u nizu obuka koje će u narednom periodu biti održavane širom Srbije, a obuhvatiće hotele, pružaoce usluga privatnog smeštaja, restorane, i ostale turističko-ugostiteljske objekte.

Podršku u realizaciji “Čisto i sigurno” pružio je projekat „#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” koji finansiraju Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnji i razvoj BMZ, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *