Medicinska škola u Zaječaru više od sedam decenija obrazuje zdravstvene i farmaceutske radnike (VIDEO)

Pripreme za otvaranje medicinske škole otpočele su 1947. godine s namerom da se od jeseni te godine otpočne s radom. Iz tehničkih razloga, od kojih je najvažniji bio nedostatak prostorija za školu i internat, otvaranje škole je odloženo. Jula meseca 1948. godine Vlada Narodne Republike Srbije na predlog Ministarstva zdravlja donela je odluku da se u Zaječaru otvori Državna srednja medicinska škola. U međuvremenu su obezbeđene prostorije za rad i za internat. Iako su preduzimane opsežne mere da se školom obuhvati planiran broj polaznica, veći rezultati su izostali. U drugoj polovini septembra 1948. godine počelo je izvođenje nastave samo sa 22 upisane učenice u prvi razred. Predavači iz opšte obrazovnih predmeta bili su redovni profesori zaječarske Gimnazije dok je stručna nastava bila poverena lekarima iz zaječarske bolnice i drugih zdravstvenih ustanova. Nastava se odvijala u jednoj učionici, predratne ženske osnovne škole (danas osnovna škola Jelena Majstorović). Nekoliko školskih klupa, tabla i par slika i modela iz anatomije činili su osnovni inventar i prva nastavna očigledna sredstva. Na zidovima nalazili su se grafikoni i plakati kao “Zdravlje je najveće bogatstvo“, navodi se o istorijatu na sajtu Medicinske škole.

Za uspešan rad Medicinske škole prvih decenija zaslužno je bilo mnogo dobrih predavača: Dr. Gruja Milutinović, dr. Ljubica Arsović, dr. Đorđe Džufić, dr. Ljubica Mišić, dr. Pavle Flajsing, dr. Sava Filipović, dr. Mirko Veličković i mnogi njihovi sledbenici. Sve su to doktori i profesori koji su udarili temelj rada Medicinske škole.

Krajem pedesetih godina prošlog veka, posle pet preseljenja, škola je smeštena u zgradi Gimnazije. Zatim se Medicinska škola seli u novu zgradu Škole učenika u privredi, i to u novosagrađenom bloku.

U skladu sa osnovnom koncepcijom reforme obrazovanja i vaspitanja 1977/78 počela je sa radom novoformirana organizacija pod imenom Centar usmerenog obrazovanja „AVNOJ“. U sastavu CUO „AVNOJ“, radile su dve osnovne organizacije udruženog rada: zajedničke osnove i druga faza. U okviru zdravstvene struke, u drugoj fazi, na trećoj i četvrtoj godini, školovan je kadar za medicinske sestre-tehničare po smerovima: vaspitni, pedijatrijski, laboratorijski, akušerski i stomatološi. Odlukom Skupštine opštine Zaječar od 25.februara 1987.godine nakon ukidanja usmerenog obrazovanja ponovo je osnovana Medicinska škola u Zaječaru i od školske 1987/88 škola ulazi u novu fazu samostalnog rada i razvoja.  Od školske 1997/98 godine ostvaruju se uslovi za verifikaciju novih obrazovnih profila a pre svega farmaceutskih tehničara i sanitarno-ekoloških tehničara. Sadašnji direktor Medicinske škole u Zaječaru Davor Janković kaže da je tih godina bilo čak 659 učenika, dok ih je sada za oko 150 manje.

Sada ima 514 đaka iz Zaječara, ali i iz cele jugoistočne Srbije, što je dodatno otežalo rad i organizaciju škole u uslovima pandemije Covida-19 u poslednje dve godine. Međutim, i pored svega većih problema nije bilo, kaže direktor Janković:

Ono što najviše nedostaje Medicinskoj školi je više prostora. Škola je smeštena u srednjoškolskom centru, u delu zgrade sa Tehničkom školom. I u takvim uslovima škola funkcioniše i nastoji da kroz razne projekte i konkurse obezbedi đacima bolje uslove rada i usavršavanje za poziv za koji se školuju:

Medicinska škola je verifikovana za devet obrazovnih profila: Medicinska sestra – tehničar, Laboratorijski tehničar, Farmaceutski tehničar, Pedijatrijska sestra – tehničar, Ginekološko-akušerska sestra, Stomatološka sestra – tehničar, Medicinska sestra – vaspitač, Zdravstveni negovatelj i Sanitarno – ekološki tehničar. Po završetku školovanja velike su mogućnosti zapošljavanja u zdravstvenim centrima, zavodima za javno zdravlje, u državnim i privatnim zdravstvenim institucijama kod nas i u svetu. Sa diplomom Medicinske škole može se nastaviti školovanje na Medicinskom, Stomatološkom, Farmaceutskom, Fakultetu fizičke kulture, kao i na svim fakultetima prirodnog i društvenog usmerenja i fakultetima umetnosti.

 

Tekst je objavljen u okviru projekta “Škole moraju da postoje”. 

Ovaj medijski sadržaj je sufinansiran od strane Grada Zaječara. Stavovi izraženi u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *