Posetioci Romulijane moći će da razgledaju mozaike koji su godinama prekriveni peskom

Rukovodstvo zaječarskog Narodnog muzeja na sastanku u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Beogradu, obavešteno je da je dobijeno zvanično odobrenje UNESCO-a za natkrivanje mozaika u palati i izradu zaštitnih konstrukcija nad sakralno-memorijalnim kompleksom na Maguri.

Ove lepe vesti za naš lokalitet, direktoru Vujadinu Miloševiću i arheologu Maji Živić, prenela je direktorka Republičkog zavoda Dubravka Đukanović, sa kojom su obavljeni i drugi razgovori o zaštiti i prezentaciji Romulijane.

Kako nam je rekao direktor Milošević, sada predstoji izrada projektne dokumentacije koju će uraditi Zavod, a već na proleće mogu da se očekuju radovi na natkrivanju mozaika u cilju njihove prezentacije i radovi na zaštiti Magure.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *