Većinom glasova usvojena odluka o dodatnoj zaštiti porodilja u Zaječaru

U Zaječaru je održana sednica Skupštine grada Zaječara. Nakon predložene dopune, na dnevnom redu se našlo 19 tačaka, a na početku sednice, tri odbornika Odborničke grupe “Pobeda” dr Nenada Ristovića izjasnila se da napušta ovu odborničku grupu i da postaju samostalni odbornici.

Odbornici su odlučivali o nekoliko tačaka koje se odnose na zaštitu životne sredine. Među njima su izrada Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji Grada Zaječara, izrada Plana kvaliteta vazduha i izrada Programa zaštite životne sredine na teritoriji Grada Zaječara za period od 2022. do 2030. godine.

Takođe, pred odbornicima je danas ponovo bila Odluka o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara, koja je nakon dvočasovne diskusuje i veoma žustre rasprave odbornika, usvojena sa 46 glasova.

Odbornici su usvojili i nekoliko odluka koje se tiču Apotekarske ustanove „Zaječar“, a među njima i odluku o radnom vremenu organizacionih jednica te ustanove.

Takođe, odbornici su većinom glasova, usvojili i izmеnu Rеšеnja o imеnovanju Komisijе za izbor dirеktora javnih prеduzеća.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *