Završna konferencija projekta Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama

Timočki Omladinski Centar u partnerstvu sa Slobodnim Omladinskim Centrom iz Vidina, Bugarska, organizovaće 11. i 12. oktobra Završnu konferenciju projekta Volonteri pomeraju granice u vanrednim situacijama.

Tokom ove dvodnevne online konferecnije biće sumirani rezultati projekta, ali će biti reči i o primerima dobre prakse tokom vanrednih situacija koje su nas zadesile u prethodnom periodu (Covid-19, poplave, požari itd). Tokom same konferencije volonterski centri iz pograničnog regiona predstaviće svoj rad i to šta su naučili i dobili kroz ovaj projekat.

Tokom trajanja projekta, napisana je metodologija za volontiranje u vanrednim situacijama u
pograničnom region, osnovano je novih 10 volonterskih centara u pograničnom regionu, 5 u Srbiji i 5 u Bugarskoj, realizovane su obuke za koordinatore volonterskih centara za volontiranje u vanrednim situacijama, a u kojima je pored 10 volonterskih centara, učestvovalo i 10 starih volonterskih centara koji su osnovani 2018. godine tokom projekta Volonteri pomeraju granice.

Projekat “Moving Borders for Emergency Volunteering” konfinansiran je sredstvima Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Interreg-IPA CBC Bugarska – Srbija, a podržan i od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kroz Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora koji su odobreni od Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *