Novo postrojenje omogućiće čist vazduh u Boru

U borskoj Topionici bi uskoro trebalo da proradi novo, a poznavaoci prilika kažu „revolucionarno“ postrojenje, koje će sve otpadne fugitivne gasove iz metalurših postrojenja i Fabrike sumporne kiseline prečišćavati i omogućiti da sa novoizgrađenog dimnjaka u atmosferu bude ispuštan potpuno čist vazduh.

-Novo postrojenje znači otvaranje nove etape rada u kojoj će svi otpadni, fugitivni gasovi iz topionice i Fabrike sumporne kiseline biti prečišćeni, a emisija štetnih gasova na dimnjaku drastično smanjena, maltene anulirana – kaže rukovodilac Fabrike sumporne kiseline Zoran Aleksov. On dodaje da je reč o novoj tehnologiji, koja se u Kini već primenjuje i daje rezultate.

Ovo postrojenje treba da sakupi sve fugitivne gasove iz svih topioničkih postrojenja (konvertori, fleš-peć, anodna rafinacija), ali i sve otpadne gasove iz Fabrike sumporne kiseline. Projektovani kapacitet postrojenja za preradu dimnih procesnih i otpadnih gasova je 700.000 normalnih kubnih metara na sat, sadržaj sumpor-dioksida otpadnih gasova nakon obrade je manji od 100 mikrograma po normalnom kubnom metru, a sadržaj čestica je ispod pet mikrograma po normalnom kubnom metru.

Kada je reč o samom postupku, odsumporavanje će se obavljati mešavinom vode sa odgovarajućim ragensima. Iz otpadnog mulja izvlačiće se gips. Tehnologija odsumporavanja i uklanjanja prašine ima visoku efikasnost, potvrđenu tehnologiju, vodeću svetsku opremu, pa je projekat od izuzetnog značaja za zaštitu životne sredine.

Tehičkom rekonstrukcijom topionice, koja je počela u julu 2019. godine, kapacitet metalurških agregata će sa 60 do 80 hiljada tona katodnog bakra godišnje biti povećan na 180 hiljada tona katoda. Njome je obuhvaćen kompletan proizvodni proces – od ulaska do izlaska koncentrata bakra, odnosno do proizvodnje katode, kao i zajednički pomoćni objekti. Investicija u projekat tehničke rekonstrukcije, proširenja i izgradnje, čija je glavna karakteristka to što se proizvodnja i izgradnja međusobno preklapaju i izvode istovremeno, iznosi 220 miliona evra.
Emisija izduvnih gasova će nakon tehničke rekonstrukcije biti u skladu sa standardima, otpadna voda će nakon prečišćavanja moći ponovo da se koristi i biće zadovoljeni standardi Evropske unije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *