Doneta Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Zaječara

Na predlog Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, gradonačelnik je doneo odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji našeg grada:

UKIDA SE vanredna situacija, počev od 23. juna 2021. godine u 6 časova, na teritoriji Grada Zaječara proglašena Odlukom o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Zaječara od 17. jula 2020. godine, jer su prestali razlozi njenog proglašenja.

Sve mere koje su donete u cilju sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, a koje su propisane Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti, kao i Naredbom o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19, ostaju na snazi sve dok to nalaže epidemiološka situacija.

Po ukidanju vanredne situacije usledila je i naredba gradskog štaba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19:

Ovom naredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 izazvane virosom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera na teritoriji Grada Zaječara.

Za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje dva metra između lica koja ne borave u istom domaćinstvu.

Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje dva metra(ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i slično), nošenje zaštitnih maski je OBAVEZNO.

U javnom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski.

Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji, dužni su da obezbede da deca starija od 4 godine nose zaštitne maske na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru na kome nije moguće obezbediti distancu od 2 metra između lica kao i u javnom prevozu.

Dozvoljava se rad Predškolskoj ustanovi „Đulići“ u punom kapacitetu u skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar.

Izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama kao i visokoškolskim ustanovama, uključujući i izvođenje ekskurzija i organizovanje maturskih zabava, kao i izvođenje predavanja, vežbi, đačkih manifestacija i slično, vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar i uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

Ostaje na snazi Zaključak Štaba za vanredne situacije u delu kojim je dozvoljen rad trgovinskih, zanatskih i ustostiteljskih objekata shodno Odluci o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti koja je bila na snazi pre početka pandemije.

Dozvoljava se emitovanje muzičkog programa i to u ugostiteljskim objektima na otvorenom (bašte, terase i slični prostori kao i poluotvoreni objekti koji mogu da obezbede dovoljan protok vazduha) do ponoći radnim danima i vikendom (petak na subotu i subota na nedelju) a ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru do ponoći radnim danima a vikendom do 1 sat iza ponoći, a shodno napred navedenoj Odluci o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti.

Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnosti u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluge mogu da obavljaju, odnosno usluživanje vrše u zatvorenom prostoru do 50% popunjenosti kapaciteta objekata i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom uz primenu svih preventivnih mera koje se odnose na zaposlene i korisnike usluga a posebno organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance od 2 metra, odnosno međusobnog rastojanja između lica u ugostiteljskim objektima (najviše 5 lica za stolom uz fizičku distancu između stolova od 1,5 metar u odnosu na sedeće mesto), obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge pojedinačnom korisniku, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova kao i upotrebu zaštitnih maski od strane zaposlenih za pružanje usluge u zatvorenom i otvorenom prostoru i upotrebu zaštitnih maski od strane korisnika usluge u zatvorenom i otvorenom prostoru (osim kada sede za stolom u ugostiteljskom objektu).

Dozvoljava se organizovanje proslava (matura, svadbi, rođendana i sličnih proslava) u zatvorenom prostoru do 50% popunjenosti kapaciteta objekata u zatvorenom prostoru objekta a na otvorenom do 500 lica, uz poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

Zaposleni i korisnici usluga u tržnim centrima dužni su da primene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti Covid-19 odnosno organizuju proces rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru (1 korisnik na 4 m2), održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje 2 metra, pružanje usluga uz primenu staklene, plastiče ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostora i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačkom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih maski kako kod zaposlenih tako i kod korisnika usluge kao i da donesu poseban plan primene mera koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Pravna lica i preduzetnici koji obavaljaju svoje delatnosti u tržnim centrima dužni su da obezbede da u pojedinačne lokale ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose zaštitne maske, te su dužni da u tom smislu na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez zaštitnih maski.

Pravna lica i preduzetnici su dužni da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja zaštitne maske (korona redar).

Zelene pijace na teritoriji grada Zaječar i Hala sireva nastavljaju sa radom i to svakog dana u periodu od 6 do 16 sati, uz poštovanje svih propisanih preventivnih mera zaštite, a naročito održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje 2 metra i obavezna dezinfekcija prostora pijace i tezgi pre početka rada i nakon završetka rada.

Zabranjena je prodaja robe van pijačnih tezgi i robe iz vozila.

Dozvoljava se održavanje kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru do najviše 50% kapaciteta objekta i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja. Na otvorenom je dozvoljeno najviše 500 posetilaca istovremeno.

Dozvoljava se otvaranje kluba za stara lica „Zlatna jesen“ u Zaječaru te se Nalaže se Centru za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru da organizije pružanje usluge „Dnevni boravak u Klubu za stara lica“ na taj način što korisnici napred navedenog Kluba prilikom boravka u Klubu moraju da se pridržavaju svih preventivnih mera zaštite radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, a koje su propisane od strane Kriznog Štaba Vlade Republike Srbije, Vlade, nadležnih ministarstava, Štaba za vanredne situacije grada Zaječara i drugih nadležnih organa.Pridržavanje preventivnih mera obavezno je i za zaposlene u Klubu za stara lica „Zlatna jesen“ kao i za sva prisutna lica unutar prostorija navedenog Kluba.

Pored zaposlenih u Klubu za stara lica „Zlatna jesen“, u prostorijama navedenog Kluba mogu biti prisutna još najviše ukupno 5 korisnika, vodeći računa da razmak imeđu lica međusobno bude najmanje 1.5 metar i da jedno lice bude na svaka 4 m2 površine.

Zabranjuje se boravak u Klubu „Zlatna jesen“ u Zaječaru svim zaposlenima, korisnicima i drugim licima koja na propisan način ne nose zaštitnu masku sve vreme boravka unutar prostorija navedenog Kluba i ukoliko se ne pridržavaju svih higijenskih i drugih propisanih preventivnih mera.

Prilikom održavanja sportskih takmičenja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 30% ukupne popunjenosti kapaciteta prisustva posetilaca u objektu u kome se održava takmičenje i uz obavezno nošenje zaštitnih maski.

Kada se sportsko takmičenje održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše 50% ukupne popunjenosti kapaciteta posetilaca u objektu u kome se održava takmičenje i uz obavezno nošenje zaštitnih maski.

XI Dozvoljava se rad gradskog bazena na Kraljevici i to tako što je radnim danima dozvoljeno prisustvo do najviše 300 posetilaca a u dane vikenda najviše do 500 posetilaca istovremeno.

Nalaže se preduzeću JKP „Timok održavanje“ Zaječar da organizuje proces rada bazena koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje 1,5 metara, obaveznu dezinfekciju prostora i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih maski zaposlenih kao i da donesu poseban plan primene mera koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Priređivači posebnih i klasičkih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti Covid-19 a naročito ograničen broj lica u prostoru (1 korisnik na 4 m2), održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje 2 metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastiče ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostora i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačkom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih maski kako kod zaposlenih tako i kod korisnika usluge kao i da donesu poseban plan primene mera koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Radno vreme priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću organičava se tako da objekti u kojima se priređuju igre na sreću neće raditi od 23 do 6 časova narednog dana.

Javni prevoz na teritoriji grada Zaječara nastavlja da se obavlja prema do sada utvrđenim redom vožnje uz primenu mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti Covid-19 a u skladu sa preporukama nadležnog zavoda za javno zdravlje a naročito obavezna primena zaštitne maske od strane vozača javnog prevoza dok upravljaju vozilom. Ostala lica koja se nalaze u vozilu moraju obavezno nositi, na propisani način, ličnu zaštitnu masku. Vozačka kabina mora biti odeljena fizičkom barijerom od putničkog dela vozila (plastična ili druga pogodna providna pregrada).

Usluge javnog prevoza mogu koristiti samo lica koja nose ličnu zaštitnu opremu — masku tj. neće biti dozvoljen ulaz putnicima koji ne koriste zaštitnu masku te je vozač obavezan da takvo lice ne primi u javno prevozno sredstvo. Ulazak putnika u vozilo je moguć samo na jedna vrata (prednja ili zadnja), s tim što se vozilo mora vidljivo obeležiti sa spoljašnje i unutrašnje strane na kojim vratima je ulaz, a na kojim izlaz putnika iz vozila. U unutrašnjosti vozila mora biti jasno obeležen pravac kretanja putnika (od ulaza ka izlazu). Sedišta moraju biti vidljivo obeležena sa uspostvljenim razmakom koji omogućava odgovarajuću fizičku distancu između putnika. Obavezna je dezinfekcija vozila pre prvog polaska ili nakon povratka u autobazu po završetku rada.

Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu (ulazak jedan po jedan, nošenje lične zaštitne opreme, fizička distanca, način ulaska i izlaska putnika iz vozila i dr.), kao i obeležena mesta za stajanje putnika na stajalištu radi formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca.

Ova naredba stupa na snagu odmah po donošenju.

 

 

 

,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *