U petak 18. decembra, odbornici Skupštine grada Zaječara o budžetu za 2021. godinu

U sali Doma kulture u Kotlujevcu, sa početkom u 10 sati, u petak će biti održana sednica Skupštine grada Zaječara.

Među najvažnijim tačkama koje će se naći pred gradskim parlamentom je Odluka o budžetu grada Zaječara za 2021. godinu, sa Kadrovskim planom za 2021. godinu.

Ukupni prihodi, primanja budžeta grada Zaječara i preneta sredstva za narednu godinu planirani su u iznosu od 2,48 milijarde dinara. U istom iznosu planirani su i rashodi i izdaci budžeta grada Zaječara za predstojeću godinu.

Odbornici će odlučivati i o Predlogu Odluke o izboru privatnog partnera i dodeli Ugovora o javno – privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara.

Na dnevnom redu sednice je, takođe, Predlog Odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za vršenje usluga prelaska gradske toplane na biomasu u gradu Zaječaru, sa izgradnjom nove toplane.

Razmatraće se Program poslovanja JKP “Timok-održavanje” za 2021. godinu, kao i pravilnik o radu ovog preduzeća. Na dnevnom redu je i Program poslovanja JKP “Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar za 2021. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti JKP “Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar, na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara, Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP “Higijena Zaječar” Zaječar za 2021. godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKSP “Zaječar” za 2021. godinu.

Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad u Zaječaru, Odluka o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara, Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara i Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole u Zaječaru biće još pred gradskim parlamentom u petak.

FOTO: Radio Magnum

Leave a Reply

Your email address will not be published.