Rajačka narodna škola zdravlja: FRONT I POZADINA

Tokom cele svoje novije istorije, počev od 1833. godine do danas, Srbija je stalno ratovala i hrvala se sa epidemijama. Teško je proceniti od čega je narod više stradao – od neprijateljskog oružja ili od podmuklih napada mikroba: kuge, kolere, velikih boginja, tifusa i dizenterije, šarlaha i difterije, gripa i eto, u ovom poslednjem svetskom ratu – od KOVIDA 19. I ratovi i epidemije, uništavali su ekonomiju, stanovništvo, materijalna i kulturna dobra.

Kao i kada je reč o ratu uopšte, i u ovom ratu sa KOVIDOM 19, postoji front, prva borbena linija i pozadina. Uspeh i pobeda u ratovima umnogome je zavisila (i zavisi danas) od pozadine, njene saradnje sa frontom i podrške forntu. Front ili prva borbena linija kako se često čuje kada je reč o borbi sa KOVIDOM 19, počinje sa kovid ambulantama širom Srbije i završava se u kovid bolnicama. Kinezi su nam predložili njihov metod brobe sa KOVIDOM 19, da se korona virus sačeka u bolnici i tu uništi. I mi ga koristimo.

Na prvoj borbenoj liniji su lekari, medicinske sestre, bolničko osobnje, najbolji stručnjaci i skupa savremena oprema. Odmah iza nje su dva Krizna štaba, dva komandanta, pukovnici i oficiri, ađutanti i desetari, šoferi, komora i snabdevanje, instituti, ostale zdravstvene ustanove, škole, centri za socijalni rad i druge socijalne organizacije, saobraćaj, snabdevanje hranom i vodom za piće, kulturne i sportske organizacije i – NAROD. Sa vrha piramide stalno stižu naredbe, pozivi, pretnje i preklinjanja upućenih narodu da u borbi sa korona virusima učstvujemo svi, svako na svoj način, jer ne možemo pobediti KOVID 19 samo borbom na prvoj borbenoj liniji – u bolnicama. Svako ponaosob je dužan da se bori tamo gde živi, jer se samo tako možemo odupreti surovom, nadmoćnom i nepredvidljivom neprijatelju, koji koristi u borbi sa golorukim narodom najgoru strategiju – gerilski rat. Dok mi KOVIDA 19 mamimo i čekamo u bolnicama da ga tamo uništimo, on se uvukao u duboku pozadinu – narod i širom zemlje napada i uništava osetljive pojedince, a još gore – nezaštićene porodice. Na tom prostoru, narod je prepušten sam sebi nespreman i nemoćan da se suoči se KOVIDOM 19.

Kada je reč o epidemiološkoj situacija kakva je u Srbiji, kada smo došli dotle da ne možemo razlikovati zdravo od bolesnog, kada nam kovid epidiemiolozi poručuju da svaki čovek može biti izvor zaraze, dolazimo do zaključka da, bez obzira na svu medicinsku silu skoncentrisanu u kovid bolnicama i najsavremeniju medicinsku opremu i lekove koji se koriste, ONE NE MOGU SPASTI NIJEDNOG ČOVEKA U ZAJEDNICI OD INFICIRANJA KORONA VIRUSIMA. Podmukli virus vodi sa nama veoma uspešan gerilski rat, utoliko opasniji, što napada i uništava porodicu. Kao što kod pojedinca uništava alveole u plućima i čini ih neupotrebljivim za prijem u telo životodavnog kiseonika, tako u državi uništava porodice i život u njima.

Sa vrha piramide, iz Instituta za epidemiologuju poručuju: TREBA OSNAŽITI EPIDEMIOLOŠKI NADZOR! On se sprovodi u narodu, u zajednici, u nastojanju da se što pre otkrije prodor korona virusa u zajednicu, izvor zaraze odmah pošalje u kovid ambulantu i bolnicu i tamo leči do konačne pobede nad njim. Znači uspeh naše neravnopravn borbe sa KOVIDOM 19 zavisi od borbe sa korona virusima u zajednici, u narodu, a za to nam je potrebna tzv terenska epidemiologija. Ona je ta koja bi mogla najefikasniji pristup borbi sa koorna sirusima oživotvoriti – EPIDEMIOLOŠKI NADZOR. Nažalost to oružje nismo do sada koristili u epidemiji KOVID 19 u Srbiji. Radi uspeha u njegovoj primeni potrebni su epidemiolozi – terenci koji obilaze narod u gradu i selu, stalno tražeći prouzrokovača bolesti i izvore zaraze.

U preventivnoj medicini postoje dva tipa preventivnih medicinara; preventivni medicinar “iz biroa” koji se bavi analitičkom epidemiologijom koristeći statistiku, i preventivni medicinar “poderanih cipela” koji radi na terenu primenjujući intenzivan epidemiološki nadzor. Takvi preventivci medicinari bi se suočili sa KOVIDOM 19 na licu mesta, u zajednici, tamo gde se on seje, zaražava narod, ukorenjava i zakorovljava. Čvrsto sam ubeđen da je nama u borbi sa KOVIDOM 19 potrebnija jedna pokretna brojna, jaka i stručna epidemiološka služba od blistavih i skupih kovid bolnica.

Postavlja se pitanje šta da se radi u situaciji kakva je ili kako analitičari Kriznog štaba kažu u “održivoj” situaciji, što znači u onakvoj kakva postoji. Ono što ste i do sada radili, ili niste, prkoseći i struci i KOVIDU 19. Znači, dok se ne pojavi moderno i efikasno oružje – VAKCINA, koje će definitivno rešiti pobednika u ovom ratu sa korona virusima u našu korist, nosite maske, perite ruke, držite distancu od dva metra od drugih ljudi, sedite kod kuće i izbegavajte svaki nepotreban kontak sa drugim osobama i pojačajte koliko god možete mere lične higijene i dezinfekcije u vašoj okolini. Tako ćete najbolje doprineti uspešnom radu na prvoj liniji fronta. Biće manje zaraženih i obolelih, a to je osnovni cilj borbe u Prvom svetskom ratu protiv KOVIDA 19. Izgleda jednostvano i lako, ali u životu nije tako!

U Rajcu, 3. decembra 2020. godine,
Pripremio: dr Paunović Petar, učitelja zdravlja

FOTO: pexels/ilustracija

Leave a Reply

Your email address will not be published.