Rajačka narodna škola zdravlja: O VESTIMA, JAVNOM MNJENJU I KOVIDU 19

Možda nikada nije toliko vesti u medijima bilo o nekoj pojavi u društvu i u svetu, kao u poeslednjih pet meseci epidemije pandemije KOVID 19 u svetu. Niti je ikada bilo toliko naistinitih i suprotstavljenih vesti o ovoj pojavi kao sada, bez obzira iz kojih izvora potiču, da li su ih činile izveštaji ili aktivnosti naučnika, lekara, profesionalaca različitih struka, poltičara i dr. Potpuno se izgubio iz vida kriterijum kvaliteta o vesti u medijima. Među vestima preovlađuju one loše, po principu “Loša vest – dobra vest”.

Kada je reč o Kovidu 19, bilo bi važno da vesti o toj pojavi ispunjavaju kvalitet koji će stvarati kvalitetno javno mnjenje, tako potrebno radi uspešnog rvanja sa epidemijom i njenog obuzdavanja, posebno u uslovima kada ne postoji solidan lek i vakcina.

Vest o KOVIDU 19, trebalo bi da:

– potiče iz pouzdanog izvora (naučnih i stručnih institucija),

– da obaveštava promtno (da je aktuelna) o događajima i pojavama.

– da je istinita (zasnovana na naučnim činjenicama),

– da je jasna (iskazana jednostavnim rečima, sa što manje stranih reči, a ako ih ima moraju biti prevedene na srpski jezik).

– da ne sadrži u sebi kontardiktorne činjenice,

– da je lako dostupna,

– da je motivišuća

– apolitična

– sa potpisom autora.

Takve vesti bile bi jako korisne za formiranje jedinstvenog javnog mnjenja o KOVIDU 19, što bi otklanjalo nedoumice i strah od bolesti, podizalo zdravstevnu svest naroda i objedinjivalo napore stanovništva u zajednički front protiv KOVIDA 19.,

Vesti o KOVIDU 19 ne bi smele da budu senzacionalne, neistinite, dvosmislene i diktati političara.

U Rajcu, 2. avgusta 2020. godine

Pripremio: dr Petar Paunović

Leave a Reply

Your email address will not be published.