Rajačka narodna škola zdavlja: Kad bi moglo biti, što biti ne može…

U poslednje vreme podigla se velika prašina oko toga od čega umiru zaraženi KOVIDOM 19 i da li se podaci o obolelima i umrlima tačno vode i saopštavaju. Izgubilo se poverenje u lekare, Krizni štab i Institut za javno zdavlje “Batut” u Beogradu, gde se nalazi baza podataka, srce srpskog zdravstvenog statističkog sistema. Takva sumnja postojala je još od početka epidemije KOVID 19, a pojačala se naročito u drugoj polovini epidemije, jer su u to vreme istovremeno vršene pripreme za parlamentarne izbore u Srbiji koje vlast nije htela nikako da odloži zbog epidemije KOVID 19. Sumnju su najviše pojačali svakodnevni izveštaji o epidemiološkoj situaciji u kojima se broj novootkrivenih i umrlih, nekoliko dana pred izbore smanjuje do te mere, da članovi kriznog štaba najavljuju kraj epidemije. Posle izbora 21. juna 2020. godine, broj novootkivenih obolelih naglo raste i ubrzo dostiže trocifrenu brojku. Za kratko vreme epidemija je buknula u celoj zemlji a u vreme kada je pisana ova pouka, čak u 18 gradova, žarištima epidemije, proglašeno je vanredno stanje.

Kako teški bolesnici od KOVIDA 19, umiru u bolnicama hteo sam da znam da li se, radi potvrde dijagnoze u bolnicama, rade obdukcije leševa bolesnika umrlih od KOVID 19. Da to saznam, obratio sam se za pomoć našem Zaječarcu, prof. dr Slobodanu Nikoliću, patologu koji radi na Patološkom institutu Medicinsog faklutetu u Beogradu. Veoma sam zahvalan na pismu koje mi je ubrzo uputio naš profesor, sa objašnjenjem koje će koristiti i da vi više o tome znate. Evo šta u pismu piše prof. Nikolić:

Dragi doktore Pero,

o virusu se vrlo malo zna, a o njegovoj virulentnosti posle smrti tek se ne zna ništa. Kada se o mikorbu zna malo ili se ne zna ništa, onda se misli da je vrlo virulentan i posle smrti zaraženog. U pitanju je respiratorna infekcija, a ćelije traheje (dušnika) mogu da žive i do 30 sati od smrti osobe, odnosno 30 sati posle prestanka rada srca. Respiratorni epitel (epitel disajnih organa) može da prima vazduh kroz nos i usta pokojnika. Ćelije žive još 30 sati posle smrti osobe i virus se još tih 30 sati može da replicira (razmnožava) u živim ćelijama respiratornog sistema. Kada se otvara lobanja elektronska testera pravi finu prašinu koja je takođe potencijalno vrlo zarazna na kovid. Prilikom pomeranja leša pri obdukciji iz nosa i usta mogu da se šire fine kapi sa virusom. Zato obdukciona sala treba da ima snažne isisne ventilatore koji isisisavaju zagađeni vazduh iz obdukcione sale, a testere koje se upotrebljavaju pri obdukciji leša treba takođe da budu sa nekom vrstom usisivača koji sakuplja koštanu prašinu. Mi na Institutu nemamo takve tehničke mogućnosti jer nismo zamišljeni da se bavimo visoko infektivnim slučajevima. Takođe, obducent i pomoćnik, treba da imaju specijalne maske N95, tehničke naočare, vizire, duple rukavice sa žičanom armaturom otporne na sečenje, nepromočivi skafander i čizme. Sala posle obdukcije leša zaraženog kovidom, treba da se specijalno dezinfikuje, a leš stavi u dve plastične vreće i limeni sanduk, bez oblačenja. Zato mi u Srbiji ne obdukujemo tela pokojnika koji su pozitivni na korona virus ili su umrli od njega.

Nalaz kod umrlih je uvek najbitniji na plućima i liči na ARDS, akutni respiratorni distres sindrom ili na obično virusno zapalenje pluća. Sada neki navode da kovid bolesnici imaju i trombnu emboliju i da je to u oko polovine slučajeva krajnji uzrok smrti. Virus aktivira hiperkoagulabilnost (zgrušavanje) krvi. Virus izgleda takođe aktivira previše imuni sistem preko aktivnih interleukina što takođe dovodi do ARDS i komplikacija DIK (sepsa). Sepsa je teški poremećaj sistematskog zapalenja i obilnih oštećenja tkiva. Sepsa nastaje kada odbranbeni imuni sistem umesto da kontroliše infekciju dovodi do oštećenja sopstvenog tkiva i organa. Posledica je septički šok, slabljenje funkcije organa i smrt. Uvek kod umrlog postoje i udružene bolesti, najčešće šećerna bolest, srčana slabost, gojaznost, rak, ali i opstruktivne bolesti pluća.

Na kraju pisma prof. Nikolić je dodao i ove reči:

„Kovid 19 je opasna bolest, vrlo zarazna, nepredvidljiva i smrtonosna. Smrt KOVID-u 19! Perite ruke. Nosite maske! Držite distancu od govornika!

Pozdrav, Nikolić

U Rajcu, 9. juli 2020. godine
Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Leave a Reply

Your email address will not be published.