Dr Petar Paunović: OVO JE VREME ZA PAMETNE, NE ZA HRABRE!

Mogla bi se ova pouka završti samo ovim rečima da se njen smisao ne bi pokvario suvišnim rečima. Slušajući jednog pametnog čoveka koji je govorio o KOVID 19, čuo sam ove reči i evo prenosim ih i vama. Svako od vas koji čita ovo nalazi se u velikoj opasnosti da se susretne sa korona virusom i oboli. Na vama je da pronađete put u životu kojim ćete idući da to izbegnete. Pomognite vašem telu da iskoristi svoju mudrost da sačuva zdravlje. Jer, zdravlje je urođena mudrost tela da bude zdravo i ostane u životu.

Kako bih izbegao filzofiranje koje po mome mišljenju ne mora da bude suvišno, reći ću još ovo:
– ostavite po strani sumnju da je KOVID 19 samo izmišljotina i politička igra,
-nemojte razmišljati tako da se to vama, da obolite, neće dogoditi,
-nije ispravno da verujete da, ako vam je suđeno da obolite da će se to dogoditi bilo šta da preduzmete,
-ne razmišljajte “da će to proći i da posle dve nedelje nećemo se toga više sećati”; mudri pamte, zaboravljaju lakomisleni,
-nemojte se siliti osećanjem da ste u odličnoj formi i zdravi dovoljno da vam KOVID 19 ništa ne može,
-ne identifikujte se sa onima koji na očigled svih ne nose maske i ne primenjuju sredstva zaštite, makar to bili ljudi koji su na vrhu vlasti, ili su to poznati sportisti, vaši prijatelji i drugi ljudi slični pomenutim, koje susrećete u svakodnevici,
-PRIMENJUJTE SVE MERE ZAŠTITE KOJE SU PREDLOŽENE,
-nastojte da najveći deo vremena provodite kod svoje kuće,
-pri susretu sa nekom osobom budite na odstojanju od dva metra dok razgovarate sa njom i neka razgovor ne traje duže od 15 minuta; najbolje oko 2 do 3 minuta,
-BUDITE TOLIKO MUDRI DA IDUĆI KROZ ŽIVOT IZABERETE PUT KA ZDRAVLJU, IZBEGAVAJUĆI PO SVAKU CENU SUSRET SA KOVIDOM 19.

U Rajcu, 4. juli 2020. godine, Rajačka narodna škola zdravlja
Pripremio dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Leave a Reply

Your email address will not be published.