RAJAČKA ŠKOLA ZDRAVLJA: Neke sitnice u vezi KOVID 19

Svakog dana u 15 sati, ili u tri posle podne, Televizija Srbije daje procenu epdemiološke situacije. Na osnovu te procene možema da znamo u kojoj je fazi razvoja epidemija KOVIDA 19 i koje mere sprečavanja i suzbijanja epidemije treba da primenimo. U prvo vreme teško je prodirala u jezik komentatora i prifesionalaca sintagma EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA. I stručnjaci kriznog štaba nisu je sistematski izgovarali započinjući svoj izvešaj o kretanju KOVID 19 u Srbiji. Laici su, i tada i danas, jedva prevaljivali preko jezika „epidemiološka“ najčešće zamenjujući prvo „i“ sa „e“. Ali nije to njvažnije. Važnije je bilo kako su oni koji su sa njom započinjali izveštaje i razgovore KVALIFIKOVALI EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU. Od toga je zavisilo STVARANJE JAVNOG MNJENJA o kretanju KOVID 19 u Srbiji. Javnost je mogla znati koliko je situacija ozbiljna i šta treba preduzimati radi izbegavanja zaražavanja KOVIDOM 19. Na osnovu procena epidemiološke situacije zavisile su i aktivnosti kriznog štaba i Vlade prduzete radi suzbijanja epidemije.

Sa vremenom „epidemiološka situacija“ se uselila u izveštaje i razgovore o KOVIDU 19, kao ocena i procena o kretanju epidemije korona virusa u narodu. Ali ono što mi je pobudilo da napišem ovu poruku je nepravilno korišćenje ove sintagme, iz neznanja ili namerno.

Prema vojnoj metodologiji (VMA, 1995) u odnosu na higijenske prilike na terenu i pojavu slučajeva zaraznih bolesti postoje:

-POVOLJNA EPIDEMIOLŠKA SITUACIJA kada je higijensko stanje u narodu dobro bez pojava slučajeva obolelih od zaraznih bolesti (u ovom slučaju KOVIDA !9) ili se javljaju pojedinačni slučajevi obolenja, bez tendencije da se broj obolelih povećava,

-NESIGURNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA je kada je higijensko stanjeu naordu zadovoljavajuće, a zarazne bolesti se javljaju pojedinačno ( u ovom slučaju KOVID 19) bez tendencije širenja.Mala je razlika ove karakteristike epidemiološke situacije od one prethodne. Kod prve, najavžnije je da NEMA SLUČAJEVA OBOLELIH,

-NEPOVOLJNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA je kada postoji UČESTALA POJAVA ZARAZNIH BOLESTI, u ovom slučaju KOVIDA 19., koje se lako šire. Čak, i pojava 1 slučaja opasnog zaraznog obolenja sa izgledom da se pojavi još jedan broj i da se formira žarište epidemije. U slučaju epdemije KOVIDA 19, to su oni slučajevi koji se pojave kao prvi slučaj u nekom naselju ili domu za stare, studentskom domu ili bolnici.

-OPASNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA je ako se u naselju ili nekom žarištu RAZVIJA INTENZIVNA EPIDEMIJA ZARAZNE BOLESTI, U NAŠEM SLUČAJU EPIDEMIJA KOVIDA 19.
Prema današnjem izveštaju, u 15 sati u Srbiji ima 96 novoregistrovanih osoba zaraženih KOVIDOM 19. To je skoro dva puta više obolelih nego juče. Kako je u komenataru pomenuto, 2 trećine novoobolelih su u Beogradu. S obzirom na gusto naseljeno područje sa mogućnošću velikog broja kontakata između ljudi i odličnih uslova za širenja KOVIDA 19, Beograd je značajno žarište KOVIDA 19 u Srbiji. Kada je reč o epidemiološkoj situaciji, ona ima sve karakteristike OPASNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE. U komentaru izveštaja se pominju i dalje aktivna žarišta KOVIUDA 19 u Južnoj Srbiji, Novom Pazaru i drugima mestima. U poslednje vreme epidemiološka situacija u našoj zemlji se stalno kreće između NEPOVOLJNE I OPASNE. Kvalifikacije da je „epidemiloška situacija stabilna i pod kontrolom“, da je „epidiemiološka sitacija sigurna i pod nadzorom“ i sl. koje daju i najstručniji članovi Kriznog štaba ne zasnivaju se ni na teoretskim, ni praktičnim osnovama epidemiološke nauke.

Sada ste i sami sposobni da, na osnovu saznanja iz ove priče o zdravlju, ocenite kako se epidemija KOVIDA 19 razvija u našoj zemlji ili naselju u kome živite i shodno tome da planirate svoje aktivnosti u svakodnevici i odredite svoje ponašanje u odnosu na primenu mera zaštite od KOVIDA 19.

U Rajcu, 17. juna 2020. godine,
Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.